Akkerbouw

Nieuws 1091 x bekeken

Te veel neonic's in Vlaams oppervlaktewater

Brussel – Het oppervlaktewater in Vlaanderen bevat te veel neonicotinoïden. Dat stelt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op basis van eigen onderzoek.

Vlaanderen kent geen wettelijke normen voor neonicotinoïden in het oppervlaktewater, evenmin als de EU. Maar de gehaltes overschrijden de Nederlandse normen, die het milieu-instituut RIVM vorig jaar in een studie hanteerde.

De VVM bemonsterde vorig jaar op 92 plaatsen het oppervlaktewater in Vlaanderen. De drie neonicotinoïden imidacloprid, thiamethoxam en clothianidine zaten in respectievelijk 90, 44 en 26 procent van de monsters. Het gehalte aan clothianidine bleef overal onder de PNEC-norm van 65 nanogram per liter, de 'Predicted No Effect Concentration' waarbij geen schadelijk effect van een stof wordt vermoed. In 5 procent van de monsters zat te veel thiamethoxam, bij een PNEC-norm van 140 nanogram per liter. In alle watermonsters met imidacloprid wordt de PNEC-norm van 8 nanogram imidacloprid per liter overschreden. Een nanogram is één miljardste gram.

Het VVM heeft de watermonsters ook getoetst aan de MAC-norm, dat is de 'maximum acceptable concentration'. Ook die norm wordt vooral overschreden door imidacloprid. Ongeveer 17 procent van de monsters overschrijdt de MAC-norm voor imidacloprid van 200 nanogram per liter water.

De Europese Commissie legde per 1 oktober 2013 het gebruik van de drie neonicotinoïden sterk aan banden, vanwege de relatie met overmatige bijensterfte. De VVM gaat verder met het onderzoek, omdat de neonicotinoïden ondanks de beperkingen toch in het oppervlaktewater voorkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.