Akkerbouw

Nieuws 789 x bekeken

NAV ageert tegen plan voor hoger waterpeil Lauwersmeer

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft bezwaar ingediend tegen de plannen binnen Natura2000 om het waterpeil in het Lauwersmeer tijdelijk met 40 centimeter te verhogen. De vakbond vreest voor problemen met de afwatering.

De voorgenomen peilverhoging is bedoeld als meerjarige proef om te zien of het open karakter van het gebied zo beter kan worden behouden. De NAV is voorstander van dat natuurdoel, maar wijst op de risico's voor de boeren en burgers.

"Het Lauwersmeer heeft nu een streefpeil van -93NAP", meldt de NAV. "Hiermee functioneert het Lauwersmeer als buffer- en afwateringsgebied voor de wijde omgeving. Verhoging van het streefpeil met 40 centimeter maakt deze afwatering onmogelijk. Bovendien zijn er twijfels of de dijken in het gebied deze hoge waterstand wel aankunnen."

Schaderegeling is onduidelijk

Ook vindt de NAV de voorgestelde schaderegeling onduidelijk en onvoldoende dekkend. "Een misoogst door wateroverlast zal wel worden vergoed, maar het wordt voor de boeren veel moeilijker om aan te tonen dat zij opbrengstverlies lijden als ze bijvoorbeeld vanwege de waterstand twee weken later moeten poten of zaaien." Ook vreest de NAV dat ganzen zich verder in de omgeving verspreiden, waardoor ook die schade toeneemt.

Of registreer je om te kunnen reageren.