Partner
Praktijkonderzoek van De Heus Voeders laat een meeropbrengst zien van 24 cent per koe per dag als gevolg van een stijging van de melkinkomsten bij gebruik van RECYCLE.- Foto: De Heus RundveePartner

Zorg voor betere penswerking bij weidende koeien

Vers gras maximaal omzetten in melk: dat is het doel van beweiding en zomerstalvoeren. Het innovatieve RECYCLE van De Heus Voeders helpt je hierbij.

De unieke mix van plantextracten in RECYCLE verbetert de penswerking en verhoogt de benutting van eiwit uit weidegras. Met als resultaat meer melk, een hoger melkeiwitgehalte, een lager melkureum en een efficiënte kringloop.

Unieke combinatie plantextracten

Het product RECYCLE bevat een unieke en uitgebalanceerde combinatie van plantextracten voor een beter gebruik van eiwit in de vers gras vretende koe. De Heus heeft RECYCLE ontwikkeld op basis van drie jaar intensief onderzoek naar de werking van dit product, waaruit bleek dat de juiste combinatie, hoeveelheid en origine van de verschillende extracten cruciaal is. RECYCLE zorgt dat er in de pens minder afbraak plaats vindt van eiwit en dat het onbestendig eiwit efficiënter wordt omgezet naar microbieel eiwit.

Grootschalig praktijkonderzoek

Na doorontwikkeling in Nederland is door De Heus Voeders in 2018 een grootschalig praktijkonderzoek opgezet op maar liefst 11 bedrijven met in totaal 1.350 koeien. De wetenschappelijke en de praktijkonderzoeken tonen een eenduidig beeld:

  • Meer melk per koe per dag
  • Hoger melkeiwit gehalte
  • Lager melk ureum
  • Hogere eiwitbenutting

Ervaring melkveehouder Simon de Boer

Maatschap S & E de Boer in Middelie (N.-H.) was één van de deelnemers aan het praktijkonderzoek en is enthousiast over het gebruik. Bekijk de ervaring van melkveehouder Simon de Boer en rundveespecialist Bart Kistemaker van De Heus Voeders.

Extra opbrengsten: 24 cent per koe per dag

Het praktijkonderzoek in Nederland liet een meeropbrengst zien van 24 cent per koe per dag als gevolg van een stijging van de melkinkomsten. Tenslotte verbeteren door de efficiëntere penswerking ook de gezondheid en energiebalans van de koe. RECYCLE verbetert zo duurzaam je rendement.

Tabel: De Heus
Tabel: De Heus
Beheer
WP Admin