Partner
Zo voorkom je gezondheidsproblemen bij lactatie RundveePartner

Zo voorkom je gezondheidsproblemen bij lactatie

Voorkom gezondheidsproblemen bij lactatie door aandacht te besteden aan droogstand en transitie.

Wist u dat 80% van de problemen in lactatie voortkomen uit een suboptimale droogstand? Droogstand is de belangrijkste periode voor een goede start van de lactatie. In de droogstand herstelt het uierweefsel en het is een kans om een bestaande infectie te behandelen. De transitieperiode is ook een risicoperiode. Een suboptimale transitie kan onder andere leiden tot melkziekte, mastitis, aan de nageboorte blijven staan en verminderde vruchtbaarheid.

Dit jaar heeft De Heus Voeders een grootschalig praktijkonderzoek uitgevoerd op 29 melkveebedrijven, waardoor er goed zicht is gekomen op de transitie. Door het meten van een groot aantal parameters voor en na het afkalven van 387 koeien en het uitvoeren van bloedonderzoek, zijn zij in staat om belangrijke conclusies te trekken.

Grotere behoefte aan calcium na afkalven

Ondanks dat er op de meeste bedrijven in het onderzoek geen transitieproblemen werden ervaren, was er een grote variatie in de aanwezigheid van bijvoorbeeld subklinische melkziekte. Door het op gang komen van de melkproductie rond afkalven heeft de koe een grotere behoefte aan calcium. Melkziekte is een te laag calciumniveau in het bloed van de koe, waarbij de koe niet meer in staat is om te kunnen staan. Bij subklinische melkziekte wordt alleen een laag bloedcalcium gemeten, zonder verschijnselen.

Zo voorkom je gezondheidsproblemen bij lactatie


Risico op gezondheidsproblemen

Koeien met subklinische melkziekte hebben een zeer groot risico op het ontwikkelen van aandoeningen, onder andere in de start van de lactatie. Voldoende calcium is immers nodig voor een goede spierwerking. Een laag calciumniveau in het bloed leidt bijvoorbeeld eenvoudig tot:

  • Meer risico op mastitits;
  • Een verhoogd celgetal;
  • Vuile baarmoeders;
  • Een lebmaagverplaatsing;
  • Meer ketose.

TopLac DroogstandsPlan verbetert calciumstofwisseling

Eén van de pijlers van het TopLac DroogstandsPlan van De Heus is het verlagen van de kation anion balans (KAB), de balans tussen de positief geladen ionen (kationen) en de negatief geladen ionen (anionen), in de laatste fase, de close-up periode. Uit het praktijkonderzoek van 2019 kwam naar voren dat bedrijven met een lage KAB in deze periode minder (subklinische) melkziekte hadden. Dit werd ook bevestigd door onderzoek van De Heus op de Dairy Campus in Leeuwarden in 2018, waar zij onderzoek deden naar de relaties tussen de KAB en het voorkomen van melkziekte. Een lage KAB zorgt namelijk voor een actieve calciumstofwisseling. Hierdoor is er op de dag van afkalven voldoende calcium vrijgekomen, zodat melkziekte voorkomen kan worden.

Rol van fosfor

Een laag fosfor (P) in het rantsoen van de droge koeien zorgt net als een lage KAB ook voor een actieve calciumstofwisseling. Echter dient er wel voldoende fosfor beschikbaar te zijn in de lactatie. Dit wil zeggen dat er de gehele lactatie minimaal 100% fosfordekking moet zijn. In de praktijkonderzoeken ziet de diervoederproducent bevestigd dat koeien met een laag fosforgehalte in de droogstand, hogere calciumwaardes in het bloed hebben na afkalven.

Voeren volgens de norm werkt

De melkveebedrijven met de beste uitkomsten in het praktijkonderzoek, zijn de bedrijven die het dichtst bij onze normen gevoerd werden. Dit toont de effectiviteit van ons TopLac DroogstandsPlan aan. Op basis van het uitgevoerde onderzoek, is ons droogstandsassortiment verder uitgebreid, om voor elk bedrijf deze normen nog beter te kunnen halen. Vraag uw specialist wat voor uw bedrijf de beste strategie is, om uw droogstand te optimaliseren.


Meer weten over het TopLac DroogstandsPlan en uw droogstand optimaliseren? Kom naar een lunchbijeenkomst in uw regio.

Auteur: Aukje Geurtsen – Productmanager & dierenarts

Beheer
WP Admin