<em>Foto: AFP</em> AlgemeenNieuws

WTO-onderhandelingen moeizaam

Binnen de WTO zijn landen het oneens over hoe de landbouwonderhandelingen moeten worden voortgezet. Een deel wil focus op het terugdringen van inkomenssteun en het vergroten van markttoegang.

Weer andere landen willen dat prioriteit wordt gegeven aan het uitbannen van exportsteun en strenge regels voor voedselhulp.

In december sloten de meer dan 100 lidstaten van de WTO een deal. Landen spraken af dat exportsteun voor landbouwproducten moet worden afgeschaft. Ook werd afgesproken dat voor het einde van 2017 afspraken moeten worden gemaakt over het recht op het aanleggen en managen van voedselvoorraden door arme landen.

Eerst plannen voor inkomenssteun en markttoegang

De details moeten nog worden uitgewerkt. Brazilië, Argentinië en een serie andere Latijns-Amerikaanse landen willen dat eerst plannen voor inkomenssteun en markttoegang worden uitgewerkt. De G33-groep van minst ontwikkelde landen wil onder aanvoering van India eerst praten over voedselvoorraden en het ‘Special Safeguard Mechanism‘.

Met dat laatste wordt bedoeld dat arme landen het recht krijgen importen te weren wanneer de importstroom heel snel toeneemt.

Beheer
WP Admin