AlgemeenPartner

Welke antwoorden heb jij als boerenbedrijf op het voedselvraagstuk?

‘Ik realiseer me steeds meer hoe belangrijk het is om als boer aan binding met je consument te werken. Dat kan de acceptatie van de melkveehouderij verhogen’, aldus Johan de Bruin, melkveehouder in Bantega.

Johan nam deel aan het eerste Food Forward-event medio april in Friesland. Daar lanceerde de Rabobank de Regioscan Food: een onderzoek naar de regionale food- en agrisectoren. Want duurzame voedselproductie is alleen mogelijk als alle partijen in de voedselketen samenwerken. Van boer tot bord, op basis van feiten en inzichten.

Uitdagingen voor het boerenbedrijf

De Regioscan voor Friesland laat duidelijk zien hoe de provincie er voor staat en waar de uitdagingen liggen. Het aantal boerenbedrijven in deze noordelijke regio neemt af, er zijn veel gezinsbedrijven die niet financieel duurzaam zijn en de jeugd trekt naar de steden. Daarnaast is er het risico op krimp van de melkproductie. Die vormt de belangrijkste landbouwactiviteit in Friesland. Elke Friese boer levert drie banen op verderop in de keten.

En dan is er nog het landelijk landbouwbeleid. De Nederlandse regering streeft naar kringlooplandbouw. Dat betekent in praktijk dat een regio zo min mogelijk grondstoffen en biomassa verspilt. Maar Friesland is een gespecialiseerde regio, hier verbouw je bijvoorbeeld niet zomaar tarwe. De vraag is dan hoe groot zo’n kringloop moet zijn: provinciaal, landelijk, Europees of zelfs mondiaal?

Food Forward

Al deze bevindingen uit de Regioscan vormden voer voor gesprekken en debat tijdens het eerste Food Forward-event in het Friese Jirnsum. Daar streek half april Brasserie 2050 neer, een rondreizend pop-uprestaurant van de Rabobank dat het mondiale voedselvraagstuk op het bord en daarmee onder de aandacht van het publiek brengt. In de Brasserie 2050 kwam de hele Friese ‘voedselketen’ samen om op zoek te gaan naar oplossingen. Aan vijftien tafels staken boeren, winkeliers, toeleveranciers, ambtenaren en consumenten de koppen bijeen. Tussen de gangen duurzaam eten door – waarin brandnetels, paardenbloemen en madeliefjes verwerkt zijn – brainstormden zij over oplossingen. Influencer en Rabo Food Forward-partner Rens Kroes schoof aan om mee te denken over de rol van sociale media. Kun je daarmee de consument directer en beter betrekken?

Aan het eind van de avond presenteerden alle tafelhoofden een krantenkop uit de toekomst: ‘100ste Out Of The Box winkel open’, over het streven naar vermindering van verpakkingen. Of: ‘CITO-toets vervangen door Voedseltoets’ om de jeugd weer bekend te maken met de herkomst van voedsel. Daarnaast werden twintig deelnemers verenigd in een ‘Food Forward Track’: een programma van vier maanden waarin het track team aan de slag gaat om concrete antwoorden te vinden op de vraagstukken van de avond. Dat doet het team onder begeleiding van Food Hub, een organisatie die gespecialiseerd is in innovatie- en verandertrajecten in de agrarische sector. De teams doen onder andere bedrijfsbezoeken, leren in de voedseltoekomst kijken en een businesscase opzetten. Uiteindelijk presenteert dit team aan het eind van de track een realiseerbaar concept dat bijdraagt aan een in alle opzichten duurzame voedselketen.

De reis van idee tot concept volgen we de komende maanden op Boerderij.nl. Hier publiceren we portretten van deelnemers, eureka momenten, ups en downs, nieuwe inzichten en kennis om zo een breed inzicht te geven in de Food Forward Tracks van de Rabobank.

Boeren innoveren en veranderen continu

Van anonieme melk naar ‘product met een verhaal’. Familiebedrijf Den Eelder werd net als veel andere zuivelbedrijven in de jaren tachtig van de vorige eeuw getroffen door de beruchte melkquota. Met een eigenzinnig product en oorspronkelijk verhaal maakten ze van die nood een deugd.

Aardappelteler Derk Gesink gebruikt ‘precisielandbouw’, van drones tot sensoren, om minder te bemesten en meer te oogsten.

Melk op maat van zuivelfabriek op eigen erf. Het melkveebedrijf van Guus van Roessel heeft een eigen zuivelfabriekje, dat rechtstreeks is gekoppeld aan zijn melkrobots. Dankzij deze innovatieve installatie kan hij direct aan de supermarkt verkopen.

Tiendegeneratieboerin Annechien ten Have ontwikkelde een energieneutrale kringloopboerderij. Voor het varkensvoer verbouwt ze zelf de gewassen en van de varkensmest maakt ze biogas. Daarmee houdt ze de boerderij draaiende en wat overblijft levert ze aan het elektriciteitsnet. Met de warmte van het biogasprocedé verwarmt ze de boerderij, het huis en de dierenverblijven.

Beheer
WP Admin