Premium
Oogst van pootgoed. De invoering van een nog strengere rotatie, met 1 rustgewas per 3 jaar, zal volgens WecR grote negatieve economische gevolgen hebben voor de akkerbouwsector. Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

WecR: nitraatrichtlijn desastreus voor intensieve telers

Reacties

  1. Hoe passen we deze vanggewas regel in bij de teelt van Gladiolen, Lelies e.d.? Voor het jaar rustgewas kan de oplossin gevonden worden in het terug gaan naar het gemengde bedrijf. Helaas heeft de fosfaatwet het voor een akkerbouwer nagenoeg onmogelijk gemaakt om melkvee te gaan houden. Dus de vorming van samenwerkingsverbanden tussen melkvee en akkerbouw wordt hiermee opgedrongen een vorm die we nog kennen uit de Sovjet tijd en niet bepaald heeft geleid tot meer en beter voedsel. Zij moesten door de politiek verplicht samen gaan en wij worden door de economie en regelgeving gedwongen

  2. Het is nou net de bedoeling van dat intensieve teeltplan af te geraken, teneinde de os opbouw te bevorderen en uitspoeling tegenoeg te gaan.
    Dat dat pijn doet is helder.

Beheer
WP Admin