Partner
PluimveePartner

Wat is de preventieve aanpak tegen Gumboro?

Het Gumboro virus is een zeer resistent en lang overlevend virus, dat meerdere rondes in de stalomgeving aanwezig kan blijven. Extra maatregelen tijdens de leegstand van de stal kunnen de infectiedruk verminderen. Zo kan gedacht worden aan het ontvetten van de stal, gevolgd door een goede ontsmetting. Daarnaast moet ook ongedierte (knaagdieren, insecten) zoveel mogelijk bestreden worden om versleping of her-infectie te voorkomen.

Buiten een zeer goede hygiëne om insleep en verspreiding van het Gumboro virus te vermijden, wordt meestal standaard een vaccinatie tegen deze aandoening ingezet, om schade zo veel mogelijk te voorkomen.

De manieren van toediening van een vaccinatie tegen Gumboro:

  • Op de broederij via in-ovo vaccinatie

  • In de stal via toevoeging aan het drinkwater

Vaccinatie via het drinkwater wordt bij vleeskuikens, ondanks dat het zeer zorgvuldig moet worden uitgevoerd en erg arbeidsintensief is, nog vaak toegepast. In-ovo vaccinatie is daarentegen sterk in opkomst omdat deze manier van vaccineren in de broederij meer werkgemak geeft en zekerheid biedt dat het kuiken goed is gevaccineerd.

Vaccinatiemoment

Naast de toediening is ook de datum van vaccinatie tegen Gumboro van essentieel belang. Kuikens krijgen namelijk antistoffen tegen Gumboro mee via de moederdieren. Wanneer te vroeg wordt gevaccineerd en de maternale antistoffen nog in te hoge mate aanwezig zijn bij vaccinatie, kan de gehele vaccinatie geneutraliseerd worden en zal het koppel niet beschermd zijn. Wordt er te laat gevaccineerd, dan zullen de maternale antilichamen zo laag zijn dat een veldinfectie gemakkelijk kan toeslaan. Wanneer op het juiste moment geënt wordt, duurt het een aantal dagen voordat de weerstandsreactie op de enting voldoende is om te beschermen tegen een veldinfectie. Het vaccin virus bezet de plaatsen waar normaal het veldvirus aanhecht en biedt zo een lange en optimale bescherming.

Toediening type vaccin

Er is veel discussie over het drinkwater vaccin dat gebruikt kan worden. Moeten er lichte (Intermediate) of zwaardere (Intermediate plus) vaccins gebruikt worden? Dit hangt af van de infectiedruk en het type Gumboro virus dat aanwezig is. Belangrijk is deze discussie te voeren met uw dierenarts om een juiste keuze te kunnen maken.

Bij de vaccins die op de broederij gegeven worden speelt het probleem van de maternale antistoffen geen rol. Er zijn twee typen broederij vaccins; de z.g. recombinant vaccins en de immuuncomplex vaccins. Recombinant vaccins zijn eigenlijk Marek vaccins, welke informatie bij zich dragen die het kuiken antistoffen laten maken tegen het Gumboro virus. Het verkrijgen van immuniteit met deze vaccins duurt langer dan bij het gebruik van levende Gumboro vaccin virussen. Ook worden de plaatsen waar het Gumboro virus aanhecht niet bezet door het recombinant vaccin. De immuuncomplex vaccins, die in de broederij toegepast worden, wachten in ieder individueel kuiken het moment af waarop de maternale immuniteit genoeg gedaald is, om vrijgelaten te worden en de weg te zoeken naar de plaats waar het veldvirus normaal aanhecht. Het bepalen van een vaccinatie datum is bij gebruik van immuuncomplex vaccins dus niet nodig en resulteert in een optimale bescherming zoals verkregen bij drinkwater vaccinatie. Dit is zeker een voordeel als kuikens in een stal van meer dan één moederdieren bedrijf afkomstig zijn. Deze kuikens hebben veelal een grote variatie in de meegenomen afweer.

Beheer
WP Admin