Foto: Jan Huitema (VVD) in het Europees Parlement in Brussel. AlgemeenNieuws

VVD: snel CO2-certificaten voor landbouw

De VVD in het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie vaart maakt met een Europees certificatiesysteem voor het afvangen van CO2.

Europarlementariër Jan Huitema zegt dat het voor de landbouw al een opgave is om in 2035 klimaatneutraal te zijn, zoals de Europese Commissie in een maatregelenpakket aangeeft. Huitema bepleit gebruikmaking van technologische innovaties zoals het gebruik van veevoer-additieven, het toelaten van kunstmestvervangers en precisielandbouw. “Maar we moeten er vooral voor zorgen dat we de grootste troef van de landbouw op het gebied van klimaat verzilveren. De land- en tuinbouw is als een van de weinige sectoren in staat om CO2 uit de lucht op te slaan in de bodem.”

Nederland heeft heel weinig bos en daardoor ook een beperkt potentieel om stikstof te absorberen

CDA‘er Esther de Lange vindt het terecht dat de extra doelstellingen voor het vastleggen van koolstof niet neerslaan in Nederland. “Nederland heeft heel weinig bos en daardoor ook een beperkt potentieel om stikstof te absorberen”, zegt De Lange.

In een webinar over de Europese plannen zei Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de voortgang in Nederland niet overal even goed verloopt met de uitwerking van het klimaatakkoord.

Moeilijke voortgang

“We weten dat in de landbouw heel veel discussie is over de cijfers en wat er dan moet gebeuren. Dat maakt het heel moeilijk voortgang te maken. De landbouw is niet een sector die de doelen in het klimaatakkoord al haalt”, aldus Boot, die zegt dat in sommige andere sectoren wel vooruitgang wordt geboekt. In de klimaat- en energieverkenning zal het PBL dit najaar presenteren hoe de uitwerking van het klimaat- en energiebeleid vordert.

Reacties

  1. Voor bijna zo lang als de aarde bestaat is het CO2 gehalte van de lucht hoger geweest als dat het nu is. Ook tijdens de ijstijden! Het CO2 gehalte was meestal tussen de 10 en 15 keer zo hoog als nu! De enige correlatie tussen CO2 en temperatuur is dat de CO@ de temperatuur volgt op zo’n 800 tot 1000 jaar. Het leven voor was altijd beter tijdens warme periodes. Warme periodes stonden voor goede oogsten welvaard en gezondheid. Koude periodes stonden voor misoogsten ziektes en ellende. Het afvangen van CO2 is met andere woorden grote lariekoek. Als de CO2 stijgt van 400 naar 600ppm heeft dat een enorm positieve invloed niet alleen op de opbrengsten van gewassen maar ook op oogst zekerheid omdat de droogte resistentie door een hoger CO2 hehalte van de lucht flink omhoog gaat. Afvangen van CO2 kost dus klauwen vol geld en we werken er ons zelf mee tegen! De enige keer dat het CO2 gehalte de aarde in gevaar heeft gebracht is toen er met 180 ppm erg weinig van in de lucht zat. Bij 150ppm kan een plant het niet meer uit de lucht opnemen. We zaten 30ppm af van een dode planeet!

Beheer
WP Admin