Partner
Maispercelen kunnen volledig mislukken door aantasting met maiskopbrand. Niet alleen in Nederland maar ook in België wordt de ziekte steeds vaker geconstateerd. – Foto: KWS RundveePartner

Voorkom maiskopbrand, zaai een ongevoelig ras

Maiskopbrand, kortweg kopbrand of head smut genoemd, rukt verder op. Vooral in lagere natte gebieden, maar ook daarbuiten. Niet alleen in Nederland, maar ook in België wordt de ziekte in mais steeds vaker geconstateerd. Maispercelen kunnen volledig mislukken door aantasting. Gelukkig kan een gerichte maisrassenkeuze de schade beperken of zelfs voorkomen!

Maiskopbrand is een infectie met de schimmel Sphacelotheca reiliana. Deze schimmel blijft in de grond over en kan de mais al in het kiemplantstadium aantasten via de wortel. Als de mais in het tweede of derde bladstadium te langzaam groeit, kan de schimmel het groeipunt bereiken met als gevolg aantasting van de bloeiwijzen, pluim en kolf van binnenuit. Tot eind augustus is aan de plant meestal nauwelijks iets te zien, alleen de plantlengte blijft wat achter.

Rond 1 september ontstaat soms zwart schimmelpluis op de pluim en in het schutblad. Op de plaats van de kolf ontstaat een grote harige schimmelbol die dan de plaats van de gehele kolf ingenomen heeft. De kans op zware aantasting is groter als de beginontwikkeling van de mais tot het vierde à vijfde bladstadium slecht is door stress (koude, natte gronden, nachtvorsten). Ditzelfde verhoogde risico zien we bij gevoelige rassen na bijvoorbeeld minder strenge winters en bij nattere weersomstandigheden. De aantasting tussen rassen varieert van minder dan 0,1% tot zelfs meer dan 50%.

De gevolgen van maiskopbrand

De schimmelbollen vormen sporen die op de grond vallen of door de wind worden verspreid. Bij een zware aantasting is bij het hakselen een zwarte stofwolk van sporen te zien. Ook via machines vindt verspreiding plaats. In de kuil veroorzaakt een zware aantasting een vieze zwarte laag die lijkt op natte zwarte grond. Maiskopbrand kan bij een zware aantasting het hele maisgewas onbruikbaar maken. Bij een kopbrandaantasting boven 10% vallen het zetmeelgehalte en de voederwaarde tegen, doordat de kolf volledig verschimmeld is.

Ook de drogestofopbrengst is dan lager. Bij 50% of meer aangetaste planten is het zetmeelgehalte tot meer dan gehalveerd en de opbrengst mogelijk 25% lager. Er is nog weinig bekend over giftigheid, maar de smakelijkheid van met maiskopbrand besmette mais neemt zonder meer flink af. Maiskopbrand is daardoor een veel groter probleem voor veehouders dan builenbrand, waarmee de schimmelziekte nogal eens verward wordt. Bij meer dan 25% aantasting is het advies om de mais niet te oogsten, maar op het perceel achter te laten en te verspreiden.

Meerdere rassen ongevoelig voor kopbrand

In veel proeven zijn maisrassen beoordeeld op een maiskopbrandaantasting. Uiteraard wordt dit onderzocht op percelen waar in het verleden een aantasting was. Uit al deze onderzoeken blijkt dat sommige rassen heel erg gevoelig zijn voor maiskopbrand, terwijl andere rassen dat juist niet zijn. De rasverschillen met het oog op gevoeligheid voor kopbrand staan sinds dit jaar in een extra kolom vermeld op de Nederlandse CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2024.

Op percelen die met maiskopbrand zijn besmet, kunnen veehouders een aantal rassen vrijwel probleemloos telen, omdat deze rassen gemiddeld slechts tussen 0 en 1% kans hebben op aantasting. Door de juiste rassenkeuze is het mislukken van de maisteelt op deze percelen dus te voorkomen.

Rassen waarvan is aangetoond dat deze ongevoelig zijn voor een maiskopbrandaantasting zijn MEGUSTO KWS en GENIALIS KWS. Daarnaast is op een eerdere beoordeling van KWS EMPORIO zeer recent een correctie doorgevoerd. Ook voor KWS EMPORIO geldt dat heel duidelijk is aangetoond dat deze ongevoelig is voor een maiskopbrandaantasting, zoals ook te lezen is in de laatste update van de Nederlandse CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2024. Neem daarom geen enkel risico op schade als gevolg van een maiskopbrandaantasting en zaai deze maisrassen!

Heeft u vragen over maiskopbrand of over de maisrassen van KWS? Neem dan contact op met uw adviseur

Beheer
WP Admin