In Zeeland was de ophokplicht nog van kracht. In de provincie worden al langere tijd met vogelgriep besmette wilde vogels aangetroffen. - Foto: Mark Pasveer PluimveeNieuws

Vogelgriep: uitbraak in Zeeland, meer ruimingen Gelderse Vallei

Bij een legpluimveebedrijf op het Zeeuwse eiland Zuid-Beveland is vogelgriep vastgesteld. De 76.000 leghennen op het pluimveebedrijf in Schore worden geruimd. In de Gelderse Vallei worden naast de zeven preventief geruimde bedrijven nog eens twee bedrijven uit voorzorg geruimd.

Nabij het getroffen bedrijf in Schore staat alleen een leegstaand pluimveebedrijf van dezelfde eigenaar. In de 10-kilometerzone liggen vijf andere pluimveebedrijven. Zij krijgen te maken met een vervoersverbod. In Zeeland was de ophokplicht nog van kracht. In de provincie worden al langere tijd met vogelgriep besmette wilde vogels aangetroffen. De besmetting in Schore toont opnieuw aan dat het virus ook in de zomer blijft rondgaan.

Opnieuw een uitbraak in Gelderse Vallei

Zondag was er al een grote tegenslag voor de pluimveesector. Toen was er voor de tiende keer sinds eind oktober in Lunteren in de Gelderse Vallei een uitbraak bij een pluimveebedrijf. Daarbij werden naast de 5.000 kippen op het besmette bedrijf ook de in totaal 240.000 dieren op zeven nabijgelegen pluimveebedrijven uit voorzorg geruimd.
Het ministerie van LNV maakte dinsdagmiddag bekend dat daar nog 2 bedrijven bijkomen. Uit traceringsonderzoek van de NVWA is risicovol contact vastgesteld tussen het besmette bedrijf en een leghennenbedrijf in Voorthuizen met 30.000 kippen. Het andere bedrijf was een boerderij in de 1-kilometerzone dat aanvankelijk onder de radar was gebleven omdat het een bedrijf is met voornamelijk andere dieren dan pluimvee. Er bleken echter ook 5.000 kippen aanwezig.
Dertig andere pluimveebedrijven worden door de NVWA gescreend en veertien dagen intensief gemonitord. Het vervoersverbod treft nog eens 235 bedrijven.

Bovendien wordt een onbekend aantal pluimveebedrijven geconfronteerd met een vervoersverbod op levende risicovogels. De minister van LNV heeft namelijk voor een periode van minimaal twee weken vervoersbeperkingen afgekondigd voor de hele regio 10, het gebied tussen Utrecht en Deventer. In dit gebied is alleen afvoer naar de slacht en vervoer van eendagskuikens toegestaan en uitsluitend onder bepaalde voorwaarden. Ook in deze regio was de ophokplicht nog van kracht.

Preventieve ruimingen

In de Gelderse Vallei is een groot aantal pluimveebedrijven gevestigd. Om het virus in toom te houden, is het overheidsbeleid om in dit pluimveedichte gebied alle pluimveebedrijven binnen een kilometer van de besmettingshaard preventief te ruimen. Van maart tot begin mei trof dit lot 26 bedrijven, waarbij zo’n half miljoen dieren uit voorzorg werden geruimd. Onder de geruimde bedrijven zijn ook boeren die na een eerdere ruiming net weer van start waren gegaan met een nieuw koppel.

“Weer een uitbraak in de Gelderse Vallei, dat is een heel grote tegenvaller. Het overheidsbeleid om bedrijven binnen een kilometer van de besmetting te ruimen maakt dat het extra pijn doet”, zei Kees de Jong, voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij van brancheorganisatie LTO/NOP naar aanleiding van de uitbraak van zondag. Hij noemt het virus ongekend virulent. Midden in de zomer is er ondanks de warmte, waar het virus slecht bij gedijd, opnieuw een besmetting.

De Deskundigengroep Dierziekten wees onlangs al op de onvoorspelbaarheid van de verspreiding van het virus. Steeds opnieuw zijn er nieuwe soorten wilde vogels die het virus bij zich blijken te dragen, zoals recent ooievaars.

Lees ook: Onzekerheid risico op HPAI toegenomen

Impact op de pluimveeketen

De uitbraak in Lunteren heeft impact op de pluimveeketen. Na de vaststelling van vogelgriep worden bedrijven in een zone van 3 kilometer gescreend. Als die negatief zijn, worden na ongeveer drie dagen maatregelen genomen voor de afvoer van eieren naar een aangewezen pakstation of eierverwerker via een overslaglocatie. Vleeskuikens kunnen dan met een ontheffing van de NVWA naar een slachterij worden vervoerd.

Ook de gevolgen voor de getroffen pluimveehouders zijn groot. Ze krijgen weliswaar de dagwaarde van hun pluimvee vergoed uit het Diergezondheidsfonds, maar niet het omzetverlies door leegstand. Die kan lang duren. Aanvoer van dieren is op zijn vroegst 30 dagen na de besmetting weer toegestaan. Met name legpluimveehouders lopen schade op. Pas 17 weken nadat de kuikens zijn gearriveerd, start de eierproductie.

LTO/NOP-voorzitter De Jong stelt dat vogelgriep naast de financiële aspecten voor veel onzekerheid bij pluimveehouders zorgt. Bovenop die onzekerheid komen nog berichten rond de stikstofmaatregelen die de (pluim)veehouders boven het hoofd hangen.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin