Voerwinst vaart wel bij hoge fosfaatefficiëntie RundveeNieuws

Voerwinst vaart wel bij hoge fosfaatefficiëntie

De voerwinst stijgt als veehouders een hoge fosfaatefficiëntie realiseren.

Hét nieuwe kengetal waarmee veehouders dan moeten rekenen is kilo melk per kilo fosfaat. Het geeft de efficiëntie van een bedrijf aan op fosfaatvlak. Dat blijkt uit de veehouderij-avond, georganiseerd door ForFarmers.

100 koeien, 250.000 kilo melk

In de Achterhoek ligt de gemiddelde afgeleverde melkhoeveelheid per kilo fosfaatproductie via BEX tussen 160 en 210 kilo, zo blijkt uit de gegevens van 230 deelnemers aan ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’. Bij 100 melkkoeien betekent dat een bandbreedte van 250.000 kilo melk meer of minder, ofwel een bruto-omzet van €75.000 bij een melkprijs van 30 cent.

Melk€fficiënt

De belangrijkste knoppen om het nieuwe kengetal te beïnvloeden zijn jongvee, melkproductie per koe, ruwvoerproductie en fosfaatbenutting van het rantsoen. Het financiële effect wordt tot en met voerwinst berekend via de rekentool Melk€fficiënt van ForFarmers.

Fosfaatbenutting van rantsoen gemiddeld 33,0%

Minder jongvee betekent direct minder fosfaatproductie. Gemiddeld zijn er 7 stuks jongvee per 10 melkkoeien. De beste 25% zit op 5 stuks. Dat is te bereiken door onder meer lagere veevervanging en jonger af laten kalven van de vaarzen.

In ruwvoerproductie is een verschil van 2,8 ton droge stof per hectare, waarbij de 25% beste 15,1 ton droge stof per hectare realiseren. Daar ligt het accent op gebruik van meststoffen en dierlijke mest.

De fosfaatbenutting van het rantsoen door vee is gemiddeld 33,0%. De beste 25% haalt 35,8 door een lagere fosfaatinput via ruwvoer en krachtvoer. De beste 25% haalt een melkproductie van 9.592 kilo melk per koe, tegenover 8.607 kilo melk gemiddeld.

Voerwinstverbetering tot €15.000

Door te optimaliseren is op veel bedrijven al snel een voerwinstverbetering van €10.000 tot €15.000 goed mogelijk. Maar dan moet je wel weten waar je staat. ForFarmers drukt de veehouders daarom op het hart dat ze in overleg met hun specialist de huidige positie bepalen. Vervolgens moeten haalbare doelen worden afgesproken en een passende strategie die dat mogelijk maakt.

Beheer
WP Admin