Foto: Bert Jansen RundveeNieuws

Vloerfabrikanten in de clinch met ministerie over emissie

Fabrikanten van emissiearme betonvloeren steggelen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de emissiewaarden voor stalvloeren. De Nederlandse Agrarische Betonindustrie (Agrab) dreigt met een rechtszaak tegen het ministerie.

De SGP in de Tweede Kamer stelt vragen over de kwestie. Vorig jaar heeft de SGP de zaak al aangekaart.

Volgens de vloerfabrikanten heeft het ministerie ‘eenzijdig en zonder overleg naar eigen inzicht’ wetenschappelijk onderbouwde meetrapporten aangepast. Daardoor zou de emissie van bestaande vloeren opeens meer emissie hebben.

‘Boeren gaan afzien van mono-vergisting’

De aangepaste waarden leiden er volgens woordvoerder Eric van den Hengel toe dat melkveebedrijven zullen afzien van de ontwikkeling van mono-vergisting, waarbij dagverse mest nodig is. Om de ammoniakuitstoot te beperken zullen bedrijven kiezen voor luchtwassers, hetgeen betekent dat koeien niet langer in de wei komen. Hogere emissiewaarden betekenen ook dat de ontwikkelingsruimte binnen het programma aanpak stikstof eerder op is.

De fabrikanten zijn nog met het ministerie in overleg. Van den Hengel hoopt en vertrouwt dat de fabrikanten en het ministerie er uit komen, maar hij houdt de mogelijkheid van een rechtszaak open.

‘Onvoldoende onderbouwing’ meetrapporten voor lage emissiewaarden

Volgens het ministerie zijn de emissiearme vloeren in de praktijk getest en doorgemeten. Op basis van de meetrapporten heeft de onafhankelijke technische adviescommissie voor de Regeling Ammoniak en Veehouder (TacRav) een oordeel geveld. In een aantal gevallen is geoordeeld dat de meetrapporten onvoldoende onderbouwing bieden voor lage emissiewaarden. Volgens het ministerie is dat nog te corrigeren, als de betrokken leveranciers met aanvullende meetgegevens komen. De fabrikanten stellen dat de adviescommissie zonder overleg met de auteurs van de meetrapporten met eigen aanpassingen is gekomen van de meetwaarden. Van den Hengel vindt dat onacceptabel.

‘Dit is doodsteek voor innovatiekracht melkveehouderij’

Eén leverancier heeft op basis van de metingen per 1 oktober wel een erkenning gekregen voor lagere emissiewaarden.

Dit is de doodsteek voor de innovatiekracht van de Nederlandse melkveehouderij en stallenbouw, aldus Eric van den Hengel van de Agrab. “Vijftien jaar lang heeft de sector geïnnoveerd. Van onze overheid mag toch verwacht worden dat zij deze innovaties erkent.”