AkkerbouwAchtergrond

Vijf nieuwe rassen bladrammenas

Er zijn vijf nieuwe bladrammenasrassen opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst. De vijf nieuwe rassen zijn Respect, Image, Reflex, Evergreen en Anaconda.

Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR). In de CSAR werken Plantum NL, LTO-Nederland en het Productschap Akkerbouw samen. Bekijk de nieuwe lijst.

Tot nu toe nam de CSAR eenmaal per jaar, in het voorjaar, een beslissing over de aanbeveling van nieuwe rassen van groenbemesters. Voortaan komt de commissie in december met nieuwe rassen bladrammenas die geschikt zijn voor uitzaai in het voorjaar als lokgewas voor aaltjes. In het voorjaar volgt dan een lijst voor de groenbemesters die in de zomer worden uitgezaaid.

Lees meer over aaltjes in bieten.

Beheer
WP Admin