Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

VEZG past per 1 januari 2021 biggenprijzen aan

De Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) en de Landwirtschaftskammers Niedersaksen en Nordrhein-Westfalen hebben besloten de biggennoteringen aan te passen. Dit gebeurt vanwege het verbod op onverdoofd castreren dat op 1 januari 2021 ingaat.

Vanaf volgend jaar worden de prijzen bepaald op groepen van 200 in Duitsland geboren en gehouden ongecastreerde biggen. Voor Duitse biggen die conform de wet zijn gecastreerd gaat een toeslag van € 2 per big gelden. De VEZG publiceert de wijzigingen nu al, zodat zeugenhouders een duidelijk marktsignaal krijgen dat er rond de jaarwisseling een prijsdifferentiatie optreedt en daar vroegtijdig op in kunnen spelen.

Volgens VEZG moeten Duitse zeugenhouders zich ervan bewust zijn dat slachterijen nog altijd beperkte afzetmogelijkheden voor beren hebben en kortingen blijven heffen bij verschillende slachtkwaliteiten. Marktexperts van de VEZG en de Landwirtschaftskammers stellen daarom dat ook na volgend jaar castratie nodig is om aan de eisen van de markt voor vleesvarkens te voldoen.

De Duitse castratiewetgeving heeft geen effect voor Nederlandse biggen die naar Duitsland worden geëxporteerd. Zolang de biggen maar volgens de nationale regels zijn behandeld.