Foto: Diederik van der Laan RundveeNieuws

Verschuiving naar 6-weekse melkcontrole zet door

Het aantal bedrijven dat eens in de 6 weken melkproductieregistratie (MPR) laat uitvoeren is 60,7% van in totaal 14.784 bedrijven die deelnemen aan MPR.

Dat blijkt uit de Jaarstatistieken 2018 gepubliceerd door CRV.

In de jaren 90 was al een verschuiving te zien van een 3- naar 4-weekse MPR. Na de introductie van de mogelijkheid om eenmaal in de 6 weken MPR te laten uitvoeren groeide het aantal bedrijf dat daarvoor koos gestaag. In 2010 was het aandeel al ruim 40% en in het jaar 2018 is dat voor het eerst net boven de 60% uitgekomen.

De 14.784 bedrijven melken gezamenlijk 1.471.000 koeien. Het aandeel koeien dat nu in de 6-weekse MPR-controle zit, is gestegen tot 64,5%. Het grootste deel van de resterende koeien wordt eens per 4 weken bemonsterd.

38,5% bedrijven heeft meer dan 100 koeien

Van alle MPR-bedrijven heeft 38,5% van de bedrijven meer dan 100 koeien. Deze melken gezamenlijk 59,1% van alle koeien. De categorie bedrijven met meer dan 200 koeien omvat 758 bedrijven, oftewel 5,4% van alle bedrijven. Gemiddelde melken deze bedrijven 280 koeien en dat komt neer op 15% van de melkkoeien die in de MPR-controle vallen.