Cor Pierik: "De tijd is voorbij dat natuurorganisaties kunnen blijven vastzitten in het gedachtegoed van 'duizend bloemetjes laten bloeien' en dat we in de landbouw ons kunnen blijven focussen op productiviteitsstijging en intensivering." - Foto: Hans Prinsen AlgemeenColumn

‘Verkiezingen naderen: tijd voor moedige keuzes in ons land’

Met de verkiezingen in aantocht en incidenten als wake-up calls, is het tijd om moedige keuzes te maken voor een duurzamer land, schrijft columnist Cor Pierik.

Met de verkiezingen in aantocht gaan veel landgenoten weer naar de stembus. Om keuzes te maken, is vaak lef nodig. We kunnen niet altijd de kool en de geit sparen. Vorig weekend zagen we ook dat het lastig is om de wolf en het schaap te sparen. Helaas hebben we vaak incidenten nodig die duidelijk maken dat het maken van keuzes pure noodzaak is. Een wolf die mensen aanvalt, is een stap te ver. Dan staat alles even op scherp en komt de noodzaak om keuzes te maken nadrukkelijk bovendrijven.

Complexiteit in keuzes

Ook in de onderhandelingen over het Landbouwakkoord en de besprekingen over het asielbeleid bleek dat het kiezen complex is. Toch wordt er van ons allemaal gevraagd om keuzes te maken. Er zijn nogal wat keuzes die we op basis van het verleden of uit ‘automatisme’ maken. Gelukkig maar, want we kunnen niet bij alle beslissingen alle feiten op tafel leggen en vervolgens aan 24 tafels bespreken.

Pleidooi voor duidelijke keuzes

In de aanloop naar nieuwe verkiezingen en verdere aanpassingen in het landbouwbeleid wil ik toch pleiten voor het maken van duidelijke keuzes. De tijd is voorbij dat natuurorganisaties kunnen blijven vastzitten in het gedachtegoed dat we het beste ‘duizend bloemetjes kunnen laten bloeien’. De tijd is voorbij dat we in de landbouw ons kunnen blijven focussen op productiviteitsstijging en intensivering. De tijd is voorbij dat consumenten kunnen blijven profiteren van goedkope voedingsmiddelen. De tijd is voorbij dat we de kool en de geit kunnen blijven sparen. Er moet iets veranderen, omdat het klimaat en de samenleving veranderen.

Verduurzaming in de landbouw

In de landbouw staan de beleidsinstrumenten naar een verdere verduurzaming al behoorlijk in de grondverf. Op het gebied van bodem, watersturing, extensivering, energietransitie, kringlooplandbouw, natuur en waterkwaliteit zullen boeren de komende jaren nog voor heel wat keuzes komen te staan. Ervaring leert dat als boeren zelf keuzes kunnen maken om beleidsdoelen te halen, er mooie vooruitgang geboekt kan worden. Zo heb ik inmiddels al heel wat (grote) boeren gesproken die in het nieuwe GLB, door andere keuzes te maken, op zilver of goud uitkwamen.

Belonen voor verduurzaming

Het belonen van mensen die toewerken naar een verduurzaming in ons land werkt vaak veel beter dan het straffen op ongewenst gedrag. Wacht niet op incidenten die je voor het blok zetten. Het maken van keuzes voor een verdere verduurzaming van ons land begint bij jezelf.

Lees meer over de verkiezingen!

Reacties

  1. Hoor nooit iemand het verband tussen vluchtelingen uit Afrika en voedselproductie benoemen. Nee dit verband wordt door de ecologen bewust niet genoemd, maar zolang wij nog voedsel importeren uit het goedkope Afrika zullen de hongerende mensen aldaarr blijven trekken naar de plaats waar “hun voedsel” naar toe is gegaan – Europa_ .

  2. Duurzaamheid is niet zo belangrijk. Het gaat nog steeds over het verschil tussen opbrengstprijs en je kostprijs maal je productie.

Beheer
WP Admin