AlgemeenNieuws

Veen als inkomstenbron Groningse boeren

Groningen – Veengebieden vormen voor boeren, natuurbeheerders en bedrijven een potentiële inkomstenbron.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Valuta voor Veen’ van de Natuur en Milieufederatie Groningen en IMSA Amsterdam dat zij vandaag presenteren tijdens een symposium in Veendam. De sleutel is vernatting.

Door vernatting van veengebieden wordt CO2-uitstoot voorkomen. Deze gereduceerde CO2-uitstoot kan worden verhandeld op een regionale koolstofmarkt en wordt op deze manier geld waard, aldus de onderzoekers. In veel Nederlandse veengebieden wordt ten behoeve van de landbouw een onnatuurlijk laag waterpeil aangehouden.

Het veen komt in contact met zuurstof en oxideert, waarbij CO2 vrijkomt. Verhoging van het waterpeil maakt dus dat CO2-uitstoot wordt voorkomen. De onderzoekers zien een groot bijkomend voordeel: de bodemdaling als gevolg van veenoxidatie wordt tegengegaan. Volgens het rapport is het mogelijk met onderwaterdrainage een waterpeil te realiseren waarbij landbouw mogelijk blijft en tegelijk veen langer behouden wordt.

Voordeel is dat in natte perioden voldoende water wordt afgevoerd en in droge perioden juist beter wordt vastgehouden. De investering voor het drainagesysteem wordt terugverdiend door de CO2-uitstoot die met deze maatregel wordt voorkomen te verhandelen op een regionale koolstofmarkt.