Foto: Herbert Wiggerman RundveeNieuws

Veemarkt Bunnik stopt met handel slachtkoeien

Veemarkt Bunnik stopt met de marktactiviteiten rondom slachtkoeien.

Marco Kassing ziet geen heil meer in het openhouden van de markt op maandagmorgen in verband met, volgens eigen zeggen, onrealistische eisen die NVWA neerlegt bij controles op de verzamelplaats/veemarkt.

Kassing: “Na weken van controles en op totale oppervlaktes van 2.000 vierkante meter vinden controleurs een enkel strosprietje en beboeten me hiervoor. Dat is gewoonweg absurd. Zo wordt het onwerkbaar voor de gehele sector. Vandaag ben ik aan de beurt, en morgen een collega-transporteur.”

Vergrijzing op markt neemt toe

Ook ziet hij de functie van de koeienmarkt voor de Nederlandse sector teruglopen. “Op de markt neemt de vergrijzing toe en is er te weinig jonge aanwas van handelaren die op een markt willen staan met runderen”, aldus Kassing. “Op het totale aantal van 5.000 slachtingen per week, komen we samen met veemarkt Leeuwarden nog niet aan 10% van de aanvoer”, besluit Kassing.

Markt wolvee blijft open

De markt voor wolvee blijft wel open. De Raaphof, de locatie waar de veemarkt wordt gehouden, is centraal gelegen en het aantal stuks wolvee ligt wekelijks ruim boven de 2.500 dieren. De Raaphof is sinds 1976 locatie voor veemarkten, fokveeveilingen en het verzamelen van varkens, de familie Kassing is sinds de jaren ’20 van de vorige eeuw verbonden aan veehandel en transport.

Beheer
WP Admin