Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Uien voor rassenlijst anoniem beoordeeld

Een belangrijke fase voor het samenstellen van de UIKC uienrassenlijst is weer afgerond. Specialisten uit de handel en verwerking keuren anoniem de uienrassen die door Agrarisch Kennis en Innovatiecentrum Rusthoeve werden geteeld in Colijnsplaat (Zld.) en Biddinghuizen (Fl.).

Nog een ui met bacterie aantasting.

's Morgens was het aan de deskundigen om de uien voor de rassenlijst te keuren. 's Middags kwamen de vertegenwoordigers van de zaadhuizen, ook die mochten de uien keuren maar hun bevindingen worden niet gebruikt voor de rassenlijst.

De uienkenners dragen er in ieder geval zorg voor dat er een rassenlijst verschijnt die een realistisch beeld geeft van de kwaliteit van deze 28 gele uienrassen. Na deze keuring volgt laboratoriumonderzoek om een zo volledig mogelijk beeld van de uienrassen te krijgen.

Ui aangetast door fusarium. Deze schimmelziekte is meer een algemeen probleem, deze is moeilijk te bestrijden en breidt hij zich geleidelijk uit. Daarmee is de schimmel een kopzorg voor de hele sector. Voorlopig lijkt lokaliseren en verspreiding voorkomen een remedie.

Een ander verschijnsel dat werd waargenomen is een dubbele ui. Dit kan bij bepaalde rassen ontstaan ten gevolge van kiem- en groeiomstandigheden maar is uiteraard geen ziekte. Het aangetroffen percentage afwijkingen bij deze keuring was overigens gering. De nu geconstateerde afwijkingen zijn deels te wijten aan de typische groeiomstandigheden in het afgelopen seizoen.

Verdeeld in groepjes keuren uienspecialisten uit de handel en verwerking de verschillende uienrassen. De keuring vond traditioneel plaats bij Wiskerke Onions in Kruiningen. - Foto's: Anton Dingemanse

De criteria waarop in ieder geval wordt beoordeeld zijn hardheid, huidvastheid, vorm, uniformiteit, kleur en tarra. Deze criteria worden aangevuld met wat de beoordelaars verder opvalt. Bij twijfel over een kenmerk zijn er ter verduidelijking sheets beschikbaar.

Rechts is vergelijkbaar maar duidelijk in een gevorderd stadium. Dit kan als bijwerking ook het gevolg zijn van het op 32 graden drogen om koprot tegen te gaan. Tegen koprot werkt deze methode prima, maar doordat de hals snel wordt ingedroogd kan het inwendige water niet meer weg en dan kan zich een bacterieziekte gaan ontwikkelen.

Een voorbeeld van zo'n sheet. Hierop is aangegeven wanneer er wel of niet sprake is van een dubbel hart.

Bij Colijnsplaat zijn 28 rassen geteeld en in Biddinghuizen 30 rassen. Daar is ook een rood ras geteeld. Dit ras is nog een nummer. Het zaadhuis wil weten hoe deze rode ui wordt beoordeeld ten opzichte van de gele uien. Het is inmiddels redelijk zeker dat dit nummer een naam krijgt.

Voor er wordt gekeurd, wordt eerst kist met het te keuren ras gewogen. Na de keuring wordt weer gewogen en is de tarra bekend. Kale uien en schot worden niet tot tarra gerekend. Daartoe worden wel misvormingen en ziektes gerekend.

Afgelopen groeiseizoen was er een duidelijk verschil in kwaliteit tussen de uien uit Colijnsplaat en die uit Biddinghuizen. Door de trips bleven de uien uit Colijnsplaat in grofte achter en was er meer sprake van inwendige ziektes. Dit rasmonster uit Biddinghuizen wordt beoordeeld als grof. Zeker 60% komt boven de 60 millimeter.

De bacterieziektes die werden aangetroffen in de bij Colijnsplaat geteelde uien zijn waarschijnlijk het gevolg van de tripsaantasting. Doordat de trips het bladgroen wegvreet, wordt het volume van de bladaanzet aan de hals geringer. De onderlinge ruimte wordt daardoor groter en hierdoor kan water makkelijker in de ui doordringen en kan een bacterie zich gaan ontwikkelen. Dit is typisch een geval van vochtindringing via het binnenste deel van de hals. In dit stadium wordt een dergelijke ui handmatig niet uit gesorteerd. Bij inwendig optische sortering wordt een zo n afwijking wel gedetecteerd en uitgesorteerd.

Bacterierot in zo ongeveer de laatste fase. De laatste fase is een restje droge stof.

Beheer
WP Admin