Partner
Foto: Speerstra RundveePartner

Temperaturen boven 18 graden vragen om extra aandacht voor de koe

Hittestress is een kostbaar probleem dat moet worden aangepakt om de winstgevendheid te maximaliseren tijdens de warme zomermaanden.

Let goed op de volgende symptomen:

 • Verhoogde ademhalingsfrequentie;
 • Pensverzuring;
 • Verlaagde voeropname;
 • Lagere melkproductie;
 • Melkvetdepressie;
 • Slechte reproductie;
 • Klauwbevangenheid/kreupelheid;
 • Mastitis.

Hittestress melkkoeien

Hittestress neemt toe naarmate de temperatuur en luchtvochtigheid toenemen, zoals weergegeven in de onderstaande figuur.

Temperaturen boven 18 graden vragen om extra aandacht voor de koe


De oplossing

Om zo goed mogelijk om te gaan met de problemen van hittestress, is een vroege voorbereiding met tweedelige aanpak het best: leefomgeving en voeding.

Hierbij enkele nuttige tips:

Leefomgeving

 • Gebruik ventilatoren (en eventueel sprinklers) in de wachtruimte en stal;
 • Zorg voor voldoende fris en koel drinkwater bij het uitlopen van de melkstal/-robot;
 • Verminder concurrentie bij drinkbakken, verhinder dat dominante koeien de zwakke wegjagen als deze drinken;
 • Stimuleer het herkauwen bij de koeien door deze zoveel mogelijk in een koele en comfortabele omgeving te houden. Het herkauwen bevordert de speekselproductie. Speeksel buffert de pens en draagt bij aan een hogere voeropname.

Voeding

 • Voer kilogrammen, geen percentages;
 • Pas mineralen en buffers aan;
 • Voer op de koelere uren van de dag;
 • Voer hoogwaardige kwaliteit ruwvoer om de vertering en voeropname te bevorderen;
 • Voeg BergaFat pensbestendig vet toe voor extra (koude) energie;
 • Verminder het aandeel zetmeel;
 • Verhoog het aantal voerbeurten op een dag;
 • Voorkom broei en schimmel in het rantsoen, de ingekuilde ruwvoeders en opgeslagen grondstoffen en bijproducten;
 • Voer Diamond V XP ls of XPC ls voor een betere pensefficiëntie.
Temperaturen boven 18 graden vragen om extra aandacht voor de koe


Melkproductie

Hittestress kan de hele lactatie beïnvloeden. Het veroorzaakt blijvende productieverliezen van 2 tot 9 kilo melk per koe per dag, gedurende de lopende lactatie. Om de negatieve effecten van de warmte tegen te gaan, focussen melkveehouders zich op mechanische koeling en toegang tot koel en fris drinkwater voor de koeien. Maar er is nog een belangrijk instrument; een bewezen nutritionele stap om de negatieve effecten van hittestress te overwinnen.

Diamond V XP ls en XPC laten uw koeien blijvend efficiënt en productief presteren, zowel in stressvolle als stressloze omstandigheden. Het bewijs is consistent en voortdurend, zoals weergeven in de grafiek met onderzoeken. Hittestressproeven met XP ls of XPC ls waren tien van de tien keer succesvol in het ondersteunen van de melkproductie.

Pensefficiëntie

Om echt succesvol te zijn in het managen van hittestress zijn rantsoenaanpassingen noodzakelijk. Het primaire doel is om de microbiële activiteit in de pens te stimuleren om de voerbenutting te verbeteren.

Omdat de eetlust afneemt bij warm weer, zorgt de verbeterde verteerbaarheid met XP ls en XPC ls voor een optimale beschikbaarheid van voedingstoffen voor de productie en reproductie. XP ls en XPC ls ondersteunen de algehele voerefficiëntie tijdens hittestress in zes van de acht proeven.

Temperaturen boven 18 graden vragen om extra aandacht voor de koe


Beheer
WP Admin