Foto: Mark Pasveer BoerenlevenOpinie

‘Succesvolle bedrijven communiceren goed’

Een succesvolle communicatie betekent niet alleen praten, het betekent vooral ook luisteren. Echt luisteren. Het valt op dat bij de meeste succesvolle agrarische bedrijven de onderlinge communicatie goed is. Een goede communicatie is kennelijk een belangrijke sleutel tot succes.

Voor veel mensen is communicatie slechts het uitspreken van woorden. Maar wist u dat woorden voor een klein deel verantwoordelijk zijn voor een succesvolle communicatie?

Als het op communicatie aankomt, hebben we in de agrarische sector nog de nodige stappen te zetten. In veel van de situaties waar ik in de praktijk mee geconfronteerd word, is een gebrekkige communicatie de oorzaak van problemen. Ik zie bijna dagelijks wat de emotionele, relationele en financiële gevolgen zijn van gebrekkige communicatie in boerengezinnen en op agrarische bedrijven.

Als de communicatie slecht is of wegvalt, ontstaat onbegrip en wantrouwen en kunnen ruzie en conflicten je leven gaan bepalen

Communicatie gebruik je overal. In relaties, bij het samenwerken met familie of personeel maar ook bijvoorbeeld bij de bedrijfsovername. Als de communicatie slecht is of wegvalt, ontstaat onbegrip en wantrouwen en kunnen ruzie en conflicten je leven gaan bepalen. Er is dan geen verbinding tussen personen meer.

Het valt mij op dat bij de meeste succesvolle agrarische bedrijven de onderlinge communicatie goed is

Of het nu gaat om succes in relaties of samenwerken: goed blijven communiceren is de basis, maar het is kennelijk ook een lastige bezigheid. Zeker als je bedenkt dat op agrarische bedrijven het zakelijke en privé in elkaar overloopt.

Het valt mij op dat bij de meeste succesvolle agrarische bedrijven de onderlinge communicatie goed is. Een goede communicatie is kennelijk een belangrijke sleutel tot succes.

Lees verder onder de foto.

Boeren die meer werk maken van een betere onderlinge communicatie op het familiebedrijf, kunnen daarmee misschien wel meer bereiken dan met die energie puur inzetten voor bedrijfsgroei of optimalisatie. Dat vindt columnist Dik Veefkind. Dus ga eens met elkaar om de tafel (met een thee of koffie) en spreek niet alleen, maar lúister ook echt naar de ander, is Veefkinds boodschap. - Foto: Blake Wisz op Unsplash

Boeren die meer werk maken van een betere onderlinge communicatie op het familiebedrijf, kunnen daarmee misschien wel meer bereiken dan met die energie puur inzetten voor bedrijfsgroei of optimalisatie. Dat vindt columnist Dik Veefkind. Dus ga eens met elkaar om de tafel (met een thee of koffie) en spreek niet alleen, maar lúister ook echt naar de ander, is Veefkinds boodschap. – Foto: Blake Wisz op Unsplash

Toon waarop iets wordt gezegd

Als de onderlinge communicatie dan een zo belangrijke plaats inneemt, waarom doen we er niet meer mee? Het antwoord op die vraag laat zich niet makkelijk vinden. Communicatie gaat veel verder dan het gebruik van woorden. Communicatie heeft ook veel te maken met emoties, het karakter van personen, de manier en toon waarop iets wordt gezegd, de lichaamshouding, omstandigheden, gewoonten maar vooral luistervaardigheden.

Luistert u om te reageren op de ander of luistert u om de ander echt te begrijpen?

Goed luisteren is een belangrijke pijler onder een succesvolle onderlinge communicatie. Luistert u om te reageren op de ander of luistert u om de ander echt te begrijpen? Er zit een belangrijk verschil tussen beide. De bekende Amerikaanse psycholoog Stephen Covey beschrijft vijf luisterniveaus. Het hoogste niveau van luisteren is volgens Covey ‘empathisch luisteren’. Luisteren met gevoel, zeg maar. Open staan voor wat de ander echt te zeggen heeft.

Misschien is het goed om regelmatig onze manier van luisteren tegen het licht te houden. Daarvoor moeten we wel eerlijk tegen onszelf durven zijn. Het bewust zijn van je manier van luisteren (hoor en begrijp ik de ander?) is een belangrijke stap op weg naar verbetering van de communicatie.

Meer aandacht voor betere onderlinge communicatie levert naar mijn idee vaak meer winst op dan optimalisatie of uitbreiding van het bedrijf

Het zou een mooie ontwikkeling zijn als er in de boerengezinnen en op agrarische bedrijven meer aandacht is voor de kwaliteit van de onderlinge communicatie. Dat levert naar mijn idee in heel veel gevallen meer winst op dan optimalisatie of uitbreiding van het bedrijf.

Ik zou zeggen: spreken is zilver, luisteren is goud!

Beheer
WP Admin