Kinderen krijgen soms ongemerkt veel mee van alles wat speelt op het gebied van stikstof. Ze kunnen daar angstig en onzeker van worden. - Foto: Pixabay BoerenlevenAchtergrond

Stikstofmaatregelen raken ook boerenkinderen

De stikstofmaatregelen leiden ook bij kinderen tot stress en zorgen. Intussen ziet de overheid ze niet staan. Dat moet anders, aldus de Kinderombudsman.

De stikstofproblematiek raakt niet alleen boeren en boerinnen maar ook hun kinderen. Die worden aangetast in hun welzijn en ontwikkeling. Dat blijkt uit het rapport ‘Waar ik bij ben’ van de Kinderombudsman. De organisatie onderzocht vijf groepen kinderen die opgroeien met ouders die in de clinch liggen met de overheid.

Een van die groepen betrof kinderen van ouders die mogelijk te maken krijgen met gevolgen van de stikstofmaatregelen. Doordat zij de handen vol hebben aan zichzelf, ervaren de kinderen dat er minder tijd en aandacht is voor hen. Tegelijkertijd merken ze heel goed dat hun ouders zorgen hebben, wat ertoe leidt dat ze zelf ook in de rats zitten. Over hun ouders, zichzelf en hun toekomst.

Kinderen ervaren stress

Hoezeer ouders ook proberen hun kinderen niet te belasten met hun emoties en zorgen, de kinderen krijgen het evengoed wel mee. Ze horen de gesprekken en merken hoezeer hun vader en moeder worden opgeslokt door de problematiek. Dat tast hun gevoel voor veiligheid aan. Tegelijk willen ze hun ouders graag helpen door ze te ontzien. Ze worden ineens supergehoorzaam of gaan zorgtaken in het gezin overnemen. Soms meer dan goed en verantwoord is voor een kind. Ouders zijn zich hier vaak wel van bewust, maar ze missen de puf om de ouders te zijn die ze zouden willen zijn. Het conflict, in dit geval de stikstofmaatregelen, zuigt al hun energie op.

De stress die kinderen hierdoor ervaren, nemen ze niet zelden mee naar school. Daar gaan de resultaten achteruit, want concentreren blijkt lastig en de steun van leeftijdsgenoten is soms ver te zoeken. Want ook die krijgen via social media, tv en hun ouders iets mee, bijvoorbeeld dat boeren milieuvervuilers zijn. De boerenkinderen moeten daar op het schoolplein mee zien om te gaan en dat valt niet altijd mee. Kinderen kunnen naar elkaar toe immers snoeihard zijn. Scholen op hun beurt weten niet goed wat ze aan moeten met al die tegengestelde meningen in de maatschappij en op het schoolplein, zo blijkt uit het rapport van de Kinderombudsman.

Ieder kind heeft recht mening te geven

De kinderen zelf geven aan dat er door de overheid nooit met hen over de impact van de stikstofmaatregelen gesproken is. Daarmee wordt het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind geschonden. Zo stelt Artikel 12 bijvoorbeeld: ‘De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid.’ In jip-en-janneketaal komt dat neer op: ieder kind heeft het recht zijn mening te geven over zaken die hem of haar aangaan en die mening moet serieus genomen worden.

Lees ook: ‘Boerderijkind niet vies van poep en blubber’
Omdat kinderen die gehoord en gezien worden beter in hun vel zitten, is dat een van de aanbevelingen die de Kinderombudsman in het rapport doet: overheid, praat met kinderen en vraag wat zij nodig hebben. Een andere aanbeveling betreft het onderwijs. Leer kinderen niet alleen hoe democratie werkt, maar ook hoe ze zelf inspraak kunnen hebben en invloed kunnen uitoefenen op hun leven. En de ouders? Als zij zo in beslag genomen worden door de stikstofmaatregelen dat het niet lukt om goede ouders te zijn, zouden zij vanuit de gemeente steun moeten kunnen krijgen.

Of de overheid iets meeneemt van de aanbevelingen, en zo ja wat, is afwachten. Het kabinet is immers gevallen en demissionair. Veel zal afhangen van wat de verkiezingen straks op gaan leveren.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin