Foto: Andrea Ladinig, University Clinic for Swine, Wenen. VarkensNieuws

Sterke opmars PED-virus in Canada

51 varkensbedrijven in het zuidwesten van de Canadese provincie Manitoba zijn dit jaar besmet met het PED-virus. Dat meldt het ministerie van Landbouw van Manitoba.

Onder de getroffen bedrijven zijn zeugenbedrijven, biggenopfokbedrijven en vleesvarkensbedrijven. PED veroorzaakt diarree die voor veel uitval zorgt onder jonge dieren. Oudere dieren kunnen herstellen.

Sterke opmars PED

De ziekte lijkt een sterke opmars te maken. Sinds de eerste melding van PED in Manitoba in februari 2014 zijn in totaal 61 besmettingen gemeld, waarvan 51 in de afgelopen twee maanden. Het is niet duidelijk waarom het virus zich nu zo massaal verspreidt.

PED is, in tegenstelling tot Nederland, een meldingsplichtige ziekte in Canada. In geval van een besmetting worden van overheidswege de hygiëneprotocollen aangescherpt. Door deze protocollen te blijven hanteren, hebben per 7 juli 9 van de in totaal 61 besmette bedrijven een PED-negatieve status gekregen. Ondanks de vrije status ligt een herbesmetting altijd op de loer via het mestopslagsysteem, volgens de Canadese veterinaire autoriteiten.

Foto: Andrea Ladinig, University Clinic for Swine, Wenen.

Foto: Andrea Ladinig, University Clinic for Swine, Wenen.

Niet alleen tests op bedrijven

Naast varkensbedrijven worden ook verzamelplaatsen voor varkens, slachterijen, veewagens en wasserijstraten voor vrachtwagens getest op aanwezigheid van het virus. In 2014 is op bijna de helft van deze hoogrisicolocaties het PED-virus aangetroffen. In 6 van de 20 onderzochte locaties werd het virus in de omgeving aangetroffen en in 3 situaties bij dieren die aanwezig waren.

Beheer
WP Admin