Partner
Foto: SESVanderHave AkkerbouwPartner

Sleutel tot succesvolle bietenteelt: genetische diversiteit

Daar waar voor een lange periode gesproken kon worden over een relatief eenvoudige teelt, zien we de laatste jaren steeds vaker het tegenovergestelde. Klimatologische veranderingen werken nieuwe ziekten en plagen in de hand terwijl politieke veranderingen ervoor zorgen dat er steeds minder middelen voorhanden zijn om hier een antwoord op te bieden.

Voor telers brengt dit uiteraard nieuwe uitdagingen met zich mee, maar ook voor SESVanderHave als kweker, zorgt dit voor extra druk op de schouders. Het inkruisen van een genetische oplossing, als die al voorhanden is, neemt op de traditionele wijze al snel 8 tot 10 jaar in beslag.

Extreem weer bepaalt teelt

Doordat dat de klimatologische omstandigheden wijzigen, worden we in meer of mindere mate geconfronteerd met extreme omstandigheden die het resultaat van de teelt bepalen. Dit kan via fysieke schade als slagregen, droogte, extreem late vorst of via uitbraken van nieuwe ziekten of plagen. Zo zien we op enkele uren van de Nederlandse grens grote uitbraken van het Syndroom de Basse Richesse (SBR), een door cicaden verspreide bacterieziekte. We zien ook het cercosporaprobleem en de stengelaaltjesproblematiek toenemen. Ongetwijfeld zullen er nog meer volgen.

Terwijl de afgelopen jaren getekend waren door droogte, gevolgd door een hoge bladschimmeldruk, was 2021 het jaar van het koude en natte voorjaar. Dit zorgde voor een grote druk van bodemschimmel aphanomyces, maar tegelijkertijd ook voor een verminderde luizendruk, dus een geringere verspreiding van het vergelingsvirus.

Risico’s in beeld brengen

Deze wisselende en onvoorspelbare omstandigheden maken het er voor de telers niet makkelijker op om een goede rassenkeuze te maken. Het is echter belangrijk om de risico’s zoveel mogelijk in beeld te brengen. Zo weet je welke percelen een lagere pH, dus mogelijk een grotere kans op aphanomyces hebben. Percelen met een nauwere rotatie in combinatie met niet-kerende grondbewerking maken dan weer meer kans om geconfronteerd te worden met bladziekten. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden. Een ras dat onder al deze omstandigheden een topprestatie levert, is vooralsnog niet beschikbaar. Gelukkig zijn er nog meerdere kwekers aanwezig op de Nederlandse markt. Telers kunnen dan ook optimaal gebruik maken van de genetische verschillen tussen deze bedrijven.

Kiezen uit meerdere genenpools

Het welbekende ‘wedden op één paard’, evenals het wedden op verschillende paarden uit eenzelfde stal, kan risicovol zijn. Omstandigheden zijn vooraf niet te voorspellen en zeker niet als het omstandigheden zijn die zich maar eens in de zoveel jaar voordoen. Wie kon voorspellen dat 2021 het jaar van de bodemschimmel aphanomyces zou zijn, had ongetwijfeld andere keuzes gemaakt. Telers kunnen nog steeds kiezen uit meerdere genenpools. Ons advies luidt om hiervan zo optimaal mogelijk gebruik te maken.

Teler kent zijn percelen het best

Er is niemand die de percelen beter kent dan de teler zelf. De teler maakt de teelt immers tot een succes. Heb je percelen met een hoge onkruiddruk? Dan hebben de rassen met een snelle grondbedekking de voorkeur. Door in te spelen op de specifieke behoeften zal het resultaat beter uitvallen dan wat alleen de financiële opbrengst op de lijst suggereert. Bij percelen met een hoge cercosporadruk kan de bladgezondheid een belangrijke specifieke eis zijn.

Stressbestendige rassen met goede veldopkomst

SESVanderHave levert al jaren rassen met een goede veldopkomst, snelle sluiting van de rijen en bovendien presteren ze goed onder stressvolle omstandigheden. We zoeken in nauw contact met de teler telkens naar de beste oplossing voor zijn of haar persoonlijke situatie.

Beheer
WP Admin