Elbert Dijkgraaf. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

SGP wil af van assurantiebelasting voor weersverzekering

SGP wil dat de brede weersverzekering wordt vrijgesteld van assurantiebelasting. Daarvoor pleit Kamerlid Elbert Dijkgraaf tijdens het debat over het Belastingplan 2018.

Ondanks de subsidiemogelijkheden maken weinig boeren gebruik van de verzekering. “Een evaluatierapport leert dat premie en eigen risico te hoog zijn en de dekking beperkt. Dit rapport hint op verlaging van de assurantiebelasting”, vindt Dijkgraaf. In Frankrijk is de brede weersverzekering wel vrijgesteld van assurantiebelasting.

Directe lastenverzwaring

SGP is tevens tegen de voorgestelde afschaffing van de BTW-landbouwregeling en de bijbehorende afschaffing van het verlaagde BTW-tarief voor landbouwdiensten. De regeling zou onvoldoende bijdragen aan de begrotingsdoelen, een concurrerende en duurzame agroketen. SGP vindt dit een directe lastenverzwaring voor de meer extensieve en grondgebonden bedrijven. “Dat helpt in ieder geval niet om de landbouw te verduurzamen en te versterken”, aldus Dijkgraaf.

Beheer
WP Admin