Premium
Inzaai van vanggewas. AlgemeenNieuws

Sector werkt aan alternatief voor nitraatrichtlijn

Reacties

  1. Beste Schuts en Jopie,
    De gegevens van de drinkwatermetingen worden bekendgemaakt via het RIVM. De laatst beschikbare rapportage is gemaakt in 2020 en gaat over cijfers uit 2018. Die zijn vergeleken met cijfers van vijf jaar eerder. Daaruit blijkt dat er wel veranderingen en verbeteringen zijn, maar ook dat nog niet in alle drinkwatergebieden het grondwaterwater schoon genoeg is volgens de normen. Het RIVM concludeert dat ‘nitraat ook de komende jaren een potentiële probleemstof voor kwetsbare grondwaterwinningen zal zijn…’

  2. Er word gedacht aan het opzetten van een nitraat meetsysteem lezen we. Nou dat bestaat al wel, vitens heeft jaren geleden op veel plekken om de waterwingebieden pijlbuizen geboord hiervoor om dit te onderzoeken . Dit is vervolgens enkele keren gebeurt, de uitslag zal voor hun wel anders zijn dan dat ze verwachten want ze wilden het niet bekend maken. Lage nitraat gehaltes dus. Blijkt ook wel dat het al langer als 5 jaar geleden is dat ze de laatste monsters hebben genomen. Misschien moet er iets verzwegen worden. Wellicht kan de redactie via een wob ze wel boven water krijgen.

Beheer
WP Admin