Foto: ANP AlgemeenNieuws

SDE-subsidie gekort bij niet-naleven mestregels

Het ministerie van Economische Zaken gaat korten op subsidie voor duurzame energie door vergisting, als niet wordt voldaan aan de mestwetgeving.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt landbouwminister Carola Schouten dat de subsidievoorwaarden voor de SDE+-regeling zijn gekoppeld aan de mestwetgeving, waardoor accountants beter kunnen controleren op de invoer van biomassa en de fiftyfiftyverhouding tussen mest en co-substraten bij covergisting.

Wie niet aan de mestwetgeving voldoet, kan gekort worden op de subsidie, de subsidie kan worden stopgezet of ingetrokken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben op dat punt de samenwerking versterkt.

Bij covergisting is fraude of illegale afvalverwerking lastig aan te pakken

De minister meldt dit naar aanleiding van publicaties over het wegwerken van afval via covergisting. De regelgeving rond covergisting is van dien aard dat het moeilijk is om fraude of illegale afvalverwerking aan te pakken. Problemen doen zich vooral voor als de grondstoffen voor de covergisters niet rechtstreeks aan de afnemer worden geleverd, maar via een aantal tussenhandelaren gaat.

Beheer
WP Admin