Partner
Om salmonella aan te pakken is het belangrijk om de risicofactoren in beeld te krijgen, verbeterpunten te identificeren en te implementeren. - Foto: Elanco PluimveePartner

Scherpte blijft gevraagd in aanpak salmonella

De aanpak van salmonella in de legsector is jarenlang succesvol door intensieve monitoringsprogramma’s in combinatie met een stringente bioveiligheid en vaccinatie, echter de laatste negen jaar is het percentage besmette koppels niet verder gedaald. Een grote uitbraak van salmonella bij 480 mensen in het Verenigd Koninkrijk maakt duidelijk dat de sector kwetsbaar blijft en er moet blijven gestreefd worden naar nul salmonella-infecties.

Al 25 jaar wordt er collectief gewerkt aan de salmonella-bestrijding in de gehele pluimveeketen. Logisch, want salmonella is een zoönose en daarmee hoort de bestrijding bij het streven naar veilig en gezond voedsel te produceren. De bestrijding van salmonella is niet voor niets in 2003 vastgelegd in Europese wet- en regelgeving.

Salmonella nog steeds belangrijk probleem

Ondanks inzet van pluimveehouders en periferie blijkt uit de jaarrapportage pluimvee van De Gezondheidsdienst voor Dieren dat er in 2022 nog 33 positieve Salmonella Enteritidis legkoppels waren. In 2019 waren er dat nog 48, met ook nog 3 Salmonella Typhimurium positieve legkoppels.

“Ondanks de inzet en grote afname blijft salmonella nog steeds een niet verwaarloosbaar en belangrijk probleem voor de volksgezondheid en dus de pluimveeketen”, geeft Pieter Kirkels, Key Account Manager Poulty vaccines Benelux bij Elanco Animal Health aan.

Geen afname salmonella na 2013

Is er reden voor paniek? Nee, het percentage positieve legkoppels moet onder de 2% blijven en dat is op dit moment het geval (zie onderstaande grafiek). De bestrijdingsprogramma’s zijn effectief gebleken om salmonella-infecties bij mensen gekoppeld aan de legsector terug te dringen. “Echter na 2013 is er helaas geen duidelijk afname meer te zien”, aldus Kirkels. “Uit het rapport Risico’s Eierketen 2018 blijkt dat ongeveer 4% van alle voedselgerelateerde ziektes in Nederland toe te schrijven is aan eieren en eiproducten waarvan 54% veroorzaakt wordt door Salmonella spp.”

Tekst gaat door onder de grafiek

Risicofactoren in beeld

Elk geval van salmonella is er dus één te veel. Om salmonella aan te pakken is het belangrijk om de risicofactoren in beeld te krijgen, verbeterpunten te identificeren en te implementeren. Een besmetting kan via twee routes. De eerste is verticaal via de eierstok in het ei, dus van moeder op nakomeling. Op deze manier kan salmonella op het bedrijf komen door besmette kuikens.

De tweede route van besmetting is horizontaal, van kip of koppel naar koppel, deze route komt veel vaker voor dan de verticale route. Daarbij zijn S.E. en S.T. Salmonella‘s niet diersoortspecifiek. Zo’n salmonella overleeft gemakkelijk in andere diersoorten en kan voorkomen in ongedierte, maar ook bij honden en katten. Besmette mest die uitgereden wordt kan ook een risico zijn.

Vaccineren, en meer

Het antwoord op deze mogelijke besmettingen bestaat uit verschillende maatregelen. Intensieve monitoring, strenge hygiënemaatregelen en vaccineren. Bioveiligheid, oftewel zorg voor maatregelen die de kans op insleep van buitenaf beperken, is dus van groot belang. Zorg ervoor dat je als pluimveehouder alle maatregelen neemt om verspreiding van kiemen tussen stallen te vermijden en hanteer een verplicht bezoekersprotocol om het buiten het bedrijf te houden.

Een strikt vaccinatieschema is zonder meer een belangrijke stap in de preventie. Pieter Kirkels: “Vaccineren is een goed hulpmiddel om de drempel sterk te verhogen tegen het aanslaan van salmonella.” Daarbij is het op de juiste manier vaccineren van opfokkoppels een niet te onderschatten handeling en zeer belangrijk voor het vaccinatiesucces.

Bron: Pluimveekrant

EM-BE-22-0186

Beheer
WP Admin