<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

RvS: Nieuw agrarisch bedrijf in Losser mag niet

De Raad van State heeft een streep gezet door de geplande nieuwvestiging in de gemeente Losser van een bedrijf dat akkerbouw en een vleeskalverhouderij op die locatie wil gaan combineren.

Om de vestiging mogelijk te maken heeft de betreffende boer zijn activiteiten op een bedrijf in de gemeente Enschede beëindigd. Tegen het door Losser verleende bestemmingsplan hebben enkele omwonenden bezwaar gemaakt bij de Raad van State omdat de vestiging van het bedrijf een onaanvaardbare aantasting van hun woon- en leefklimaat zou opleveren.

Plan heeft geen begrenzing

Het bedrijf heeft in 2013 een Natuurbeschermingswetvergunning gekregen van de provincie Overijssel voor het houden van 1.200 vleeskalveren. De Raad van State constateert echter dat het bestemmingsplan van Losser er niet in voorziet dat maximaal 1.200 vleeskalveren gehouden mogen worden. Het plan heeft daardoor geen begrenzing van de toegestane depositie, waardoor het mogelijk zou worden andere diersoorten en grotere aantallen dieren te houden van 1.200 vleeskalveren.

Door het ontbreken van een duidelijke begrenzing aan het aantal dieren in het bestemmingsplan zijn ook de geluid- en geuronderzoeken van geen waarde, stelt de RvS, omdat de raad ten onrechte is uitgegaan van onderzoeken die zijn uitgegaan van maximaal 1.200 vleeskalveren.

Houtsingel mag, maar hoeft niet

Ook is de gemeente er te gemakkelijk van uit gegaan dat er bij het bedrijf een houtsingel geplaatst zal worden zoals de gemeente wil. Volgens de RvS staat hierover in het bestemmingsplan alleen dat ‘het is toegestaan om een een houtsingel te realiseren, maar van een verplichting is geen sprake. Ook op dit aspect van het bestemmingsplan heeft Losser niet voldoende zorgvuldigheid betracht, aldus de RvS.

Omdat er te veel onduidelijk is wat de gemeente had willen vergunnen heeft de RvS de bezwaarmakers in het gelijk gesteld en het bestemmingsplan in zijn geheel vernietigd.

Beheer
WP Admin