Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Ruim 4 ton voor jonge Groningse boeren

De provincie Groningen stelt € 410.000 beschikbaar voor jonge boeren (t/m 40 jaar) die duurzaam willen investeren in hun bedrijf.

De Regeling Jonge Landbouwers (JoLa) is vooral bedoeld om de aanschaf van moderne installaties en machines te stimuleren, waarmee de jonge boer kan bijdragen aan verbeteringen van het milieu, dierenwelzijn, de volksgezondheid, het landschap of de biodiversiteit. Inschrijving voor de regeling opent op 2 december 2019 en sluit op 7 februari 2020.

EU betaalt mee aan POP3-regeling die RVO.nl uitvoert

De modernisering moet een duurzame impuls geven aan de bedrijfsvoering. Het gaat om vernieuwende producten. Investeringen om de winst te verhogen of investeringen in goederen die al op het bedrijf zijn, komen niet in aanmerking.

De Europese Unie financiert de helft van het project. De regeling is onderdeel van het landelijke Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). RVO.nl voert de regeling uit in opdracht van de provincie.

De provincie Zeeland stelt € 381.600 beschikbaar, onder dezelfde voorwaarden.

Beheer
WP Admin