Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Ruim 3 ton voor vochtmetingen Friese veenweide

Om meer inzicht te krijgen in het grondwater in het veenweidegebied in de provincie Fryslân, draagt de provincie ruim € 330.000 bij aan het project ‘Boeren meten Water’.

Boeren, provincie en het waterschap hopen hiermee meer inzicht te krijgen in het verloop van de grondwaterstanden in de veenweidegebieden en wat mogelijke factoren zijn die invloed uitoefenen op die waterstand. Het project loopt twee jaar. Dat meldt de provincie Fryslân.

Meten met meetpinnen

Het grondwater wordt gemeten met een moderne variant op de gangbare peilstokken, de meetpinnen. Daar zijn er al dertig van geplaatst en komend jaar komen er honderd bij, verspreid over de kansrijke veenweidegebieden in Fryslân (o.a. Aldeboarn, Hegewarren en Idsegea). Naast grondwaterstanden kunnen die meetpinnen ook bodemvocht meten, wat eveneens een bepalende factor is voor de afbraak van veen.

Mobiel

De meetgegevens zijn direct op de mobiele telefoon af te lezen. Dat maakt een directe ingreep door boeren of het waterschap mogelijk.

Bodem verbeteren

Ook maatregelen die de bodem verbeteren – zoals het toevoegen van organisch materiaal – worden onderzocht. Uiteindelijk moet het project een mix van maatregelen opleveren die ten gunste komen aan behoud van het veen en de landbouw.

LTO Noord, adviesbureau Acacia Water en Wetterskip Fryslân voeren het project in samenspraak met boeren uit.

Beheer
WP Admin