Jouke Velstra, directeur b ijAcacia Water, met een EC-meter. Hiermee meten boeren het zoutgehalte in het water. AkkerbouwNieuws

Project Boeren meten water maakt kans op prijs

Boeren meten zelf de kwaliteit en beschikbaarheid van water met als doel teeltoptimalisatie.

Jouke Velstra, directeur b ijAcacia Water, met een EC-meter. Hiermee meten boeren het zoutgehalte in het water.

Jouke Velstra, directeur b ijAcacia Water, met een EC-meter. Hiermee meten boeren het zoutgehalte in het water.

Het project Boeren meten water van Acacia Water is genomineerd voor de Rural Inspiration Awards (RIA), in de categorie Digital Futures. Ook maakt het project kans op de publieksprijs, waarvoor online nog kan worden gestemd. De prijsuitreiking is op 25 maart. Deze Nederlandse deelnemer staat op een shortlist van 20 genomineerden. De wedstrijd begon met 125 inzendingen. Het initiatief RIA komt van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Promotie is het doel.

Teelt optimaliseren

In het Acacia-project Boeren meten water meten boeren zelf de kwaliteit en beschikbaarheid van water in perceel en sloot. Door de meetgegevens te verrijken met data van de waterschappen en het KNMI, ontstaan inzichten die helpen om de teeltoptimalisatie te vergroten.

Na een ontwikkeltraject van 2 jaar wordt Boeren meten water uitgerold in het noordelijk zeekleigebied. Met speciaal ontwikkelde meetapparatuur, AquaPins en AquaMobiles, worden onder meer het verziltingsniveau en bodemdaling nauwgezet in kaart gebracht.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief bodemgezondheid en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin