Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

Producenten Organisatie Consumptieaardappelen gaat van start

Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) houdt maandag 2 maart de eerste ledenvergadering. Inmiddels hebben zich 80 leden aangemeld.

De POC is 16 januari opgericht door de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA). Het eerste doel van de producentenorganisatie is om een gelijkwaardige gesprekspartner te worden met de aardappelverwerkende industrieën. De POC heeft meer mogelijkheden dan een individuele teler om invloed te hebben op contractvoorwaarden en aardappelcontractprijzen. Daarnaast kan de POC ook voordelen bieden voor de aardappelafnemers, stelt de organisatie.

Kostprijs aardappelen speerpunt

Volgens de POC is de kostprijs een belangrijk speerpunt. De prijsverhoging in de aardappelcontracten voor oogst 2020 is volgens de POC niet voldoende om een doeltreffende kiemremming uit te voeren. Daarnaast moeten de bewaarcellen intensief worden gereinigd om contactbesmetting met chloorprofam te voorkomen. Ook verhoogt het verbod op het loofdodingsmiddel Reglone de teeltkosten.

POC staat los van NAV en VTA

De POC is een aparte organisatie, heeft een eigen bestuur en statuten en staat los staat van de NAV en de VTA. De kosten om lid te worden bedragen voorlopig € 100 per jaar.

Beheer
WP Admin