Foto: Koos Groenewold PluimveeNieuws

Pluimveehouders in onzekerheid na brand afvalverwerkers

4 Drentse pluimveehouders zijn nog in afwachting of de kippen weer naar buiten kunnen, na de brand bij Attero in Wijster van 4 januari.

Grondonderzoek moet eerst uitwijzen of er geen te hoge waarde van dioxine aanwezig is in de bodem. De uitslagen van het onderzoek worden op korte termijn verwacht, maar de capaciteit van het laboratorium is niet ingesteld op deze aantallen monsters.

“Er is geen ophokplicht afgekondigd en toch kunnen de getroffen pluimveehouders de eieren niet onder het label vrije-uitloopeieren leveren, dit omdat ze de dieren preventief binnenhouden”, vertelt Jan Bloemerts die namens LTO Noord de situatie coördineert. De pluimveehouders ondervinden hierdoor elke dag schade. De kippen wel naar buiten laten gaan, is echter op eigen risico.

Omdat dioxine niet afbreekbaar is, zal afhankelijk van de hoogte van de waarden per bedrijf een maatwerkoplossing nodig zijn. Bloemerts adviseert pluimveehouders die te maken hebben of krijgen met de gevolgen van een dergelijke brand bij een afvalverwerker om meteen de rechtsbijstandsverzekering in te schakelen om geleden schade te verhalen.

Beheer
WP Admin