Partner
Foto: Speerstra RundveePartner

‘Per koe 2 liter meer melk dankzij NutriTek’

Edwin en Hetty Kuiper in Denekamp (Ov.) streven naar een zo hoog mogelijke melkproductie van een gezonde en vruchtbare koe. Sinds anderhalf jaar melken ze drie keer per dag, sinds een halfjaar voeren ze ook NutriTek door het rantsoen. De productie steeg van 31 naar 38,5 liter melk per koe per dag.

Zakken met NutriTek zijn op het erf van Edwin en Hetty Kuiper in Denekamp niet te vinden. Toch voeren de melkveehouders 19 gram NutriTek per koe per dag. “Dat is 2,5 kilo voor onze hele veestapel. Het is onmogelijk om dat homogeen door ons TMR te mengen”, vertelt Edwin. “Daarom hebben we in overleg met Speerstra Feed Ingredients en onze veevoerleverancier Velthof Voeders de NutriTek door de mineralen laten mengen. Ik kan nu één zak van 20 kilo door een wagen voer mengen en de koeien krijgen van alles precies genoeg.”

Melkveehouders Edwin en Hetty Kuiper in Denekamp (Ov.) streven naar een zo hoog mogelijke melkproductie van een gezonde en vruchtbare koe. - Foto: Speerstra

Melkveehouders Edwin en Hetty Kuiper in Denekamp (Ov.) streven naar een zo hoog mogelijke melkproductie van een gezonde en vruchtbare koe. – Foto: Speerstra

Betere voerefficiëntie

Sinds december 2016 voeren de melkveehouders NutriTek aan hun 135 koeien. “We hebben NutriTek op de beurs in Hardenberg gezien”, geven de melkveehouders aan. “Eigenlijk zijn we niet zo van de nieuwe dingen, als het goed loopt moet je het vooral zo laten”, nuanceren ze. Met NutriTek liep het echter anders. “Het zijn geen mooie praatjes, het werkt echt”, zo ondervond het echtpaar dat later ook bevestiging kreeg vanuit de Verenigde Staten. “Mijn broer boert daar, hij gebruikt het ook”, aldus Edwin.

Sinds anderhalf jaar melkt familie Kuiper drie keer per dag, sinds een halfjaar voeren de melkveehouders ook NutriTek door het rantsoen. De productie steeg van 31 naar 38,5 liter melk per koe per dag. - Foto: Speerstra

Sinds anderhalf jaar melkt familie Kuiper drie keer per dag, sinds een halfjaar voeren de melkveehouders ook NutriTek door het rantsoen. De productie steeg van 31 naar 38,5 liter melk per koe per dag. – Foto: Speerstra

De melkveehouders kunnen de voordelen van NutriTek duidelijk benoemen: beter verteerde mest, (‘er is geen korrel snijmais in de mest te vinden‘), de koeien zijn actief én worden goed tochtig. ‘Bij het productieniveau op ons bedrijf is dat toch een kritische factor’, noemt Edwin die het gebruik van NutriTek samenvat als ‘meer melk uit dezelfde hoeveelheid voer, oftewel een betere voerefficiëntie.’ Hun ervaringen zijn weer te vinden op de uitslag van de melkcontrole. De BSK laat al maanden een duidelijk stijgende lijn zien. Sinds het echtpaar Kuiper drie keer per dag is gaan melken steeg de BSK van 48 naar 56. Door het gebruik van NutriTek deden de koeien er nog een schepje bij bovenop: 58,3. ‘NutriTek levert 2 kilo melk per koe per dag extra op’, concludeert Edwin. Daarbij is de gemiddelde melkproductie per koe van 11.200 kilo melk met 4,04% vet en 3,33% eiwit nog steeds licht stijgende. ‘De vaarzen scoren al een BSK van 60.’

Melkveehouder Edwin Kuiper vat het gebruik van NutriTek samen als ‘meer melk uit dezelfde hoeveelheid voer, oftewel een betere voerefficiëntie'. - Foto: Speerstra

Melkveehouder Edwin Kuiper vat het gebruik van NutriTek samen als ‘meer melk uit dezelfde hoeveelheid voer, oftewel een betere voerefficiëntie’. – Foto: Speerstra

Meer rendement

Sinds de fosfaatwetgeving de groei op hun intensieve bedrijf aan banden heeft gelegd, hebben Edwin en Hetty de focus op productieverhoging. “We melken minder koeien, maar leveren meer kilo’s melk af”, geeft Edwin aan, waarbij hij wel de kanttekening plaatst dat de koeien gezond en vruchtbaar moeten blijven. Bovendien moet meer melk ook terugkomen in een hoger rendement. “De kosten voor het voer, zowel ruw- als krachtvoer liggen bij ons op 13,8 cent per kilo melk, inclusief droge koeien en jongvee”, rekent Edwin voor. “De NutriTek kost per koe 24 cent per dag, oftewel 0,6 cent per kilo melk. Gezien alle voordelen levert NutriTek meerwaarde, het is ondertussen een vast onderdeel van het rantsoen.”

Klik hier voor meer informatie over NutriTek

Beheer
WP Admin