Gele velden door spuiten met glyfosaat. - Foto: Ronald Hissink AkkerbouwNieuws

Parkinson-wetenschapper: doorbraak rond toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) wil met het oog op de ziekte van Parkinson het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen aanpassen.

Dit besluit is eind vorig jaar op een werkconferentie over de effecten van middelen op het zenuwstelsel genomen. Dat meldt het CLM in een podcast over de impact van bestrijdingsmiddelen op mens en milieu. Neurowetenschapper Bas Bloem van de Radboud Universiteit in Nijmegen spreekt van een doorbraak.

Consensus toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen

Voor het eerst blijkt dat er wetenschappelijke consensus is dat in het huidige toelatingsbeleid geen goede beoordeling zit van het mogelijke risico op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson. Dit wordt duidelijk uit notulen van de conferentie die de makers van de podcast in handen hebben. De EFSA is nu bezig daarvoor een methode te ontwikkelen. Dit om een mogelijk verband tussen bestrijdingsmiddelen en Parkinson te toetsen.

Glyfosaat als eerste door screening

Bloem waarschuwt al lange tijd voor de mogelijke link tussen de ziekte en middelengebruik. Het aantal gevallen van Parkinson stijgt. Boeren en tuinders zouden een verhoogd risico lopen. Ook het Ctgb, dat over toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland gaat, heeft evenals het RIVM al eens zorgen geuit over de ziekte. Bloem wil dat de onkruidbestrijder glyfosaat als een van de eerste stoffen door de nieuw te ontwikkelen screening zal gaan.

Reacties

 1. @evenanders. Ik kan je ideaal beeld volgen maar je gaat we met ee paar dingen de mist in. Als alles biologisch wordt dan komt er hongersnood en zullen er miljoenen sterven. Niet in NL maar wel ergens anders in de wereld. Het streven naar rassen met immuniteit of resisentie is geen taak voor de landbouwers. Dat is een taak van de overheid en de grote Multi-Nationals zoals Monsanto. Probleem is dat deze M-N anti BIO is omdat zij dan hun verdien model kwijt zijn. Ander punt is dat door onze geweldige gezondheidszorg de natuurlijke selectie verdwenen is en wij in NL met een zwakkere mensheid komen te zitten. Dus zal de gezondheidszorg steeds belangrijker en overheersender worden met of zonder beschermingsmiddelen en bio landbouw.

 2. Gaan ze nu telkens 1 middel toetsen, terwijl er 9 van de 10 keer een combinatie van middelen word gespoten. De consument, gebruiker, omwonende krijgt toch ook dan de meerdere middelen tegelijk binnen.
  Alhoewel ook alle huishoudkastjes en badmeubels vol staan met schadelijke stoffen voor organismen.

 3. Prins claus, ernst daniel smit en rob de nijs zijn ook met gbm in de weer geweest. ?

  als je bang voor bent misschien biologische groenten te kopen, is gewoon vrij te koop.
  wat je niet gebruikt kan ook niet in produkt komen

  Onderwijl is het altijd wel goed om onderzoek te doen naar schadelijkheid, probleem is echter de nog wel eens vooringenomenheid, eenzijdige belichting, onbetrouwbare data en praktische onkundigheid van de wetenschappers.
  Als boer wil je ook gezond blijven en een goed en veilig product afleveren en hongersnood door misoogsten moeten we voorkomen.
  Graag eens beginnen welke middelen die in europa niet mogen worden gebruikt van buiten europa worden geimporteerd en voorkomen op de produkten in de supermarkt.
  misschien dat we daarmee ook al veel ellende voorkomen.
  niet voor niets verboden in Europa.
  Denk dat dat een beter begin is.
  De hypocrasie en daarmee macht van de supermarktketens .

 4. in de Noordoostpolder wonen veel akkerbouwers. Door hen wordt er veel gespoten omdat ze flinke oppervlakten onder hun beheer hebben. De meeste van deze mensen ken ik. Niet allemaal persoonlijk maar ik ken ze wel. Hiervan zou ik er niet een kennen die de ziekte van Parkinson heeft terwijl ze allemaal met hun neus boven de tank hebben gehangen tijdens het vullen. Dit verhaal van gewasbeschermingsmiddelen en Parkinson komt uit Frankrijk. De Franse wijnboeren spuiten ongeveer dezelfde middelen als de akkerbouwers in Nederland. Nu ben ik een keer met mijn vrouw bij een Franse wijncoöperatie geweest ten tijde dat de druiven geoogst werden. Ik heb met eigen ogen gezien dat de druiven ONGEWASSEN in de stortbak gestort werden en daar vermalen werd. Het is ook bekend dat in deze wijngebieden iets meer wijn gedronken wordt dan in andere gebieden. De wijn is daar immers spotgoedkoop.
  Ik hoop dat er wetenschappers zijn die dit eens een keer willen uitzoeken.

  1. Sjoerd , de ziekte van Parkinson komt in de polders volgens mij niet meer voor, maar ook niet minder dan elders. Maar ik heb er ook regelmatig gesproken met akkerbouwers, die gaven uiteraard allemaal aan zich aan de regels te houden. Maar iemand met verstand van zaken gaf mij aan het is de kunst om door te hebben wat er niet gebruikt wordt, je hebt in vrijwel alle teelten een gewasbeschermingsmiddel nodig, maar als je in de kast met gewasbeschermingsmiddelen een middel vindt welke in de rozenteelt wordt gebruikt en de teler heeft al jaren geen rozen geteeld moet je je weleens achter de oren krabben.
   Er is geen enkele aanwijzing dat er maar raak gespoten wordt maar toch blijft bij mij de uitspraak van een akkerbouwer steeds bij die naast zijn bedrijf op een klein perceeltje aardappelen en groente teelde en ik naar het waarom vroeg antwoorde: ,, we spuiten hier zo’n beetje jaarrond door volgens mij kan dat niet goed zijn ik neem geen risico en teel mijn aardappelen en groente apart”

 5. Een vraag waarom zijn jullie zo tegen er komt heus wel een ander bruikbaar middel op de markt.
  Als je stelt waarom glyfosaat als eerste? Insecticiden en nematocides lijken mij veel risicovoller dan glyfosaat. dan heb je gedeeltelijk gelijk maar mij is verteld door lui die het weten kunnen, dat met name glyfosaat nogal een verkeerd wordt gebruikt en dat dat grote desastreuze gevolgen heeft of kan hebben voor het leven in het water.

  1. Ik ben ook geen specialist, maar laten we er maar vanuit gaan dat de meeste boeren geen sjoege van de risico’s hebben, verkopers ook niet.
   Daarom gebruik ik het niet.

 6. Laten we uitgaan van de risico van ziekte bij gebruik van chemische middelen in de voedselketen, da nog zal het verbieden in Europa niet leiden tot een uitbannen van deze ziektes. In de meest belangrrijke teeltgebieden van voedingsgewassen is het gebruik van Rassen met Resistentie tegen deze chemische preparatn\en en deze productie lijn zullen nog de boeren aldaar en de fabrikanten van middelen en bijbehorende zaaizaden niet overboord gooien omdat in West Europa enkele fanate gezondheid goeroes dit als wenselijk beschouwen. Hier komt nog bij dat deze heren een bio based economie als ideaal beeld hebben en dat betekent dat Goedkope Grondstoffen geproduceerd moeten worden om de wereldorde niet al te veel te ontwrichten.

 7. Het is maar net de vraag wat is hun streven?
  Als het is om de kans op parkinson te verkleinen, oké. Of wordt het gebruikt om onder de mom van, om zo veel mogelijk middelen te verbieden. Je moet wel goed nadenken dat als straks bijna niks meer bespoten mag worden ,dan kan je wel zeggen dat je parkinson hebt uit gebannen, maar gaan er wereldwijd miljoenen mensen dood omdat er niks meer te eten is…. mensen krijgen ook steeds meer ziektes dan vroeger omdat ze eenmaal veel ouder worden, door dat er zoveel voedsel is. Was dat voedsel er niet meer is ,waren ze al dood en kunnen ze ook niet ziek worden!

  1. buiten de landbouw zijn veel meer en grotere schadelijke emissies. bijna alle kinderen hebben allergie. alleen de landbouw allang het pispaaltje van de samenleving

  2. B&B ga geen onzin uitkramen, en denk eens mee met een andersdenkende, voedsel zal er altijd blijven alleen voor de rijkere wat luxer dan voor de armere.
   Ik had als particulier ongeveer 80 kolen over rode witte en wat Savoiekool ik dacht ik geef ze weg aan de voedselbank, probleem 1 er zit geen teeltplan bij? probleem 2 ze zullen ze zelfs moeten snijden en wassen
   Van de 80 zijn er nog geen 20 meegenomen, hoezo voedselgebrek?
   En de gemiddelde Nederlander heeft 20 kg of meer overgewicht hoezo voedselgebrek?
   Wat het bespuiten betreft, er moet een gewas geteeld kunnen worden zonder dat een behandeling met een gewas bescherming middel noodzakelijk is .
   Als de landbouw daar niet naar streeft dan gaan ze voorbij aan de door hun steeds genoemde/geroemde innovatie

Beheer
WP Admin