Partner
Foto: Speerstra RundveePartner

“Opstart na afkalven moet probleemloos verlopen”

De gebroeders van Wijk melken in het Noord-Groningse Zuurdijk circa 550 hoogproductieve koeien. Dit doen ze samen met drie vaste melkers. Het managen van dergelijke grote koppels vraagt om een zo goed mogelijke bedrijfsorganisatie. Een belangrijk doel is dat de koeien met zo weinig mogelijk problemen de lactatie doorlopen. Een goede start is hierbij van groot belang.

Maatschap van Wijk melkt veel koeien met weinig personeel. Om dit zo te houden, moeten de koeien zoveel mogelijk probleemloos opstarten en de lactatie doorlopen. Pensbestendige Choline ReaShure en Diamond V gefermenteerde gistcultuur, dragen hieraan bij.

Pensbestendig Choline

Jasper van Wijk: “In januari 2013 werden wij benaderd door Speerstra, met de vraag of we wilden meedoen aan een ‘Real Result Challenge’. De Real Result Challenge is een test om het effect van het product ReaShure (pensbestendig choline) op een individueel bedrijf te onderzoeken. Dit hebben we gedurende 90 dagen gedaan”.

"Opstart na afkalven moet probleemloos verlopen"

Foto’s: Speerstra

De resultaten waren meetbaar beter. “Op het gebied van melkproductie zagen we bij sommige koeien meer dan 5 kilo melk meer na afkalven. Maar ook zagen we een betere vruchtbaarheid. Opvallend waren verder een snellere tochtwaarneming en duidelijk minder terugkomers. Het gebruikte aantal rietjes per dracht daalde in die periode met een half rietje. Daarnaast daalde heel duidelijk ook het aantal acute gevallen van slepende melkziekte, met de helft. Iedere veehouder weet hoe kostbaar en tijdrovend deze gevallen zijn, en hoeveel impact ze hebben op de arbeidsvreugde. Een zeer belangrijk, maar niet te meten kengetal.”

Vruchtbaarheidseffect

“We zijn na deze 90 dagen gestopt met het gebruik van het product, om te beoordelen wat het effect dan zou zijn. Onze dierenarts houdt via een computerprogramma de vruchtbaarheidscijfers bij. Het viel de dierenarts na een aantal weken al op dat de resultaten slechter werden”, zegt Van Wijk. “Het effect van het weglaten van het product was dus snel meetbaar. Vanaf september 2013 zijn we weer begonnen met ReaShure. De koeien krijgen de ReaShure vlak na het afkalven, tot aan 40 à 50 dagen in de lactatie.”

"Opstart na afkalven moet probleemloos verlopen"


Lijkt het u ook interessant om mee te doen aan de Real Result Challenge? Neem dan contact op met Speerstra Feed Ingredients BV.

Tussenkalftijd

Ook de tussenkalftijd is na inzet van ReaShure met vijftien dagen gedaald. Simon van Wijk: “Als je koeien met een dagproductie van meer dan 30 kilo moet droogzetten, dan melk ik ze liever even wat langer door. We proberen dan ook altijd een redelijk hoge dagproductie te halen (nu circa 35 kilo melk), omdat dat direct geld oplevert.”

Rendabel

“Het product lijkt duur. Wanneer je echter rekent met een gebruiksduur van circa 40 dagen, bedragen de kosten per behandeling minder dan €15. Daarmee kun je veel problemen voorkomen. Denk alleen al aan extra dierenartskosten of eventuele extra behandeling van koeien tegen ketose. Daarnaast beperk je de kans dat andere transitiegerelateerde problemen zich voordoen, zoals lebmaagdraaiing, baarmoederontsteking en nageboorteproblemen”, aldus Van Wijk.

“Verder mag men er zo goed als zeker van uitgaan dat een dier dat goed opstart ook meer melk zal produceren. De productiestijging alleen dekt vaak al de kosten voor ReaShure.”

Lees meer over de producten ReaShure en Diamond V.

Huidige situatie

“Inmiddels zijn we vier jaar verder en nog steeds erg tevreden met het gebruik van ReaShure. De koeien doen het gewoon beter.” Daarnaast zijn de gebroeders ruim een jaar geleden ook gestart met het voeren van Diamond V XPCLS in het mineralenmengsel. Diamond V verbetert de vertering en ondersteunt de gezondheid van de koeien. “Ook Diamond V voeren we naar volle tevredenheid!”, zegt van Wijk.

Het rollend jaargemiddelde ligt momenteel op 10.961 kilo melk met 3.47% eiwit en 4.27% vet. Het rantsoen bestaat uit 53% ruwvoer en 47% krachtvoer.

Wat is ReaShure?

ReaShure is een met plantaardig vet gecoate choline-chloride (behorende tot de B-vitaminen). Door de coating is de choline pensbestendig. Dit in tegenstelling tot de normaal gebruikte choline, welke voor 98% in de pens wordt afgebroken en dus niet beschikbaar is voor het dier op darmniveau.

ReaShure bevordert een soepele transitieperiode. Het draagt bij aan het verminderen van vette levers en een sneller leverherstel. Dit resulteert in minder stofwisselingsziekten als slepende melkziekte, een verbeterde vruchtbaarheid, melkproductie en DS-opname door verse koeien.

ReaShure is eenvoudig in gebruik in gemengde rantsoenen zoals topdressing, of opgemengd in (specifieke) mineralenmengsels. De adviesdosering voor melkkoeien is 60 gram per dag. Gebruik vanaf drie weken voor de verwachte kalfdatum, tot en met drie à vier weken na afkalven.

Beheer
WP Admin