Tekst en tekeningen: Herman Roozen BoerenlevenAchtergrond

Opa mag zijn gewassen niet beregenen

Opa houdt zich netjes aan het beregeningsverbod. Dus van controleurs heeft hij niets te vrezen, toch?

Tekst en tekeningen: Herman Roozen

Beheer
WP Admin