Foto: Canva VarkensNieuws

Onderzoek naar smaakverschil biologisch en gangbaar varkensvlees

Biologisch vlees is duurder dan gangbaar en volgens consumenten lekkerder. WUR gaat onderzoeken of dat echt zo is.

Biologisch varkensvlees is duurder dan gangbaar varkensvlees en volgens consumenten ook lekkerder. Wageningen UR start het internationale vierjarig onderzoeksproject mEATquality, waarin aan de hand van internationale data een vergelijking wordt gemaakt tussen biologisch en gangbaar varkensvlees.

Onderzoek op varkensbedrijven

De onderzoekers gaan op varkensbedrijven in Denemarken, Duitsland, Polen, Spanje en Italië kijken naar dierenwelzijn, rassen en de verstrekte voersoorten. Gedurende het project wordt vlees van varkens van deze bedrijven aan smaakpanels gepresenteerd en worden in het laboratorium chemische en fysische analyses uitgevoerd. De analyses worden gekoppeld aan de herkomst van het vlees.

Data-warehouse

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, wordt in Wageningen een speciaal data-warehouse ingericht waar alle data verzameld worden. Voor de uitkomsten van het onderzoek is het van belang dat elke onderzoekspartij op dezelfde manier meet en de data op dezelfde manier aanlevert.

De koppeling van data is van belang om te kunnen controleren of biologisch varkensvlees uit het ene land daadwerkelijk anders smaakt dan vlees uit de conventionele houderij in het andere land. Daarnaast moeten de onderzoekers een waterdicht tracking- en tracingsysteem bouwen waarbij de persoonsgegevens van de deelnemende varkenshouders niet zichtbaar mogen zijn.

Traceerbaarheid is belangrijk bij voorkomen vleesfraude

Uiteindelijk kan het project mEATquality de basis vormen voor een grote Europese database voor vleesherkomsten. Een dergelijke database bestaat al voor wijn. Traceerbaarheid van vlees is belangrijk bij het voorkomen van vleesfraude, zoals het paardenvleesschandaal en het verkopen van gangbaar vlees als biologisch.

Reacties

  1. waarom gaat de WUR buitenlands vlees onderzoeken en geen Nederlands ? Zijn ze bang dat het Nederlandse vlees te lekker is en dat er dus varkensbedrijven moeten blijven in Nederland ?

    1. Varkens ontdoen Nederland van gigantische bergen aan reststromen en de varkenshouderij heeft er absoluut bestaansrecht. Randsoenen worden samengesteld met wat er voorhanden is aan grondstoffen om het benodigde randsoen op de goedkoopst mogelijke manier in mekaar te draaien. Helaas betekent dit niet dat hierdoor vleeskwaliteit of smaak positief worden beinvloed.

  2. Er zijn veel factoren die vleeskwaliteit en smaak beinvloeden. In Nederland stonken wij het appartement uit tijdens het braden van berenvlees. Nederlands varkensvlees smaakt doorgaans naar de omgeving waar het is opgegroeid. Een stalsmaak om het zo maar te zeggen. In Florida smaakte het varkensvlees naar mais. Het beste vlees komt van varkens met een aanleg voor intramusculair vet (denk aan Berkshire Duroc) die gevoerd zijn met een randsoen van overwegend gerst / tarwe uit een stal die 365 dagen per jaar kurkdroog is. Biologisch of gangbaar maakt niet uit.

  3. Leuk misschien maar wat is de echte reden voor dit onderzoek? Wie betaalt het onderzoek en wat moet de uitkomst zijn? Wat voor soort studenten voeren dit onderzoek uit? Zijn het studenten die graag vlees eten of zijn het vegans?

Beheer
WP Admin