Aanleg drainage. - Foto: Jan Sibon AlgemeenNieuws

Onderwaterdrains houden grondwaterpeil op niveau

Pompgestuurde onderwaterdrains blijken een goed middel om de grondwaterstand op peil te houden. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research en KTC Zegveld.

Sinds het voorjaar van 2016 experimenteren Wageningen Livestock Research en KTC Zegveld met pompgestuurde onderwaterdrains. Doel is om te kijken of met actieve sturing het uitzakken van de grondwaterstand voorkomen kan worden.

Groot peilbereik mogelijk

In de proef is de werking van de pompgestuurde drains vergeleken met gangbare onderwaterdrains en met een situatie zonder drains. Vanaf begin juni tot halverwege juli dit jaar, een periode van droogte, kon de grondwaterstand aanzienlijk worden verhoogd. Tijdens natte omstandigheden, eerder in de proefperiode, kon de grondwaterstand behoorlijk verlaagd worden ten opzichte van de ongedraineerde situatie. Door de drains op een waterreservoir aan te sluiten is een groot peilbereik mogelijk en kan daadwerkelijk op de grondwaterstand gestuurd worden.

Proef krijgt vervolg

In de twee jaren van onderzoek was zowel het infiltrerende als het drainerende effect van pompgestuurde drainage aanzienlijk groter dan bij traditionele onderwaterdrains.

De proef op het melkveeproefbedrijf KTC Zegveld wordt vervolgd. Gekeken wordt of de aansturing is te verfijnen door te sturen op de vochttoestand van de bodem in plaats van de grondwaterstand.

Beheer
WP Admin