AlgemeenNieuws

Nog geen concrete toezeggingen muizenschade

Heerenveen – Honderden gedupeerden van de muizenschade in Friesland kregen nog geen concrete toezeggingen vanuit de politiek over schadevergoeding. Wel komt er een gezamenlijk Fries plan van aanpak, waar vervolgens de Haagse politiek zich over mag buigen.

Op de ‘Actiedag Muizenschade’ in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen waren ruim 700 boeren afgekomen. Melkveehouder Jacob van der Wal, een van de vijf initiatiefnemers, toonde zich dan ook ‘meer dan tevreden’ en noemde de opkomst ‘ongelofelijk’. Dat er geen Tweede Kamerleden aanwezig waren noemde hij ‘teleurstellend’. ’s Morgens waren onder meer vertegenwoordigers uit de Friese politiek, gedeputeerde Kramer en EU-parlementariër Jan Huitema op twee bedrijven in het gebied om de schade door muizenvraat met eigen ogen te zien.

Tijdens de bijeenkomst werd door Andries Jan de Boer van 3D Agro Advies een onderbouwing geven van de schadebedragen. Die kunnen oplopen tot meer dan €2.000 per hectare in situaties waar het grasland volledig vernieuwd moet worden en er veel extra voer aangekocht moet worden. Andere kosten ontstaan door schade aan voer in opslagen, kosten voor bestrijding in de voeropslag en schade door nadeel in bemestingsplan en de Kringloopwijzer.

De schade blijft oplopen omdat er nog altijd meldingen binnenkomen, de teller staat inmiddels op meer dan €70 miljoen, de gemiddelde schade per bedrijf wordt geraamd op circa €100.000. Initiatiefnemer Van der Wal sloot af met de belofte ‘als Den Haag niet hier komt, dan komen wij naar Den Haag’.

Tijdens de bijeenkomst werden tal van vragen op de politici, Wiebren van Stralen van LTO Nederland en loco-dijkgraaf Roel de Jong van Wetterskip Fryslan afgevuurd. Op lang niet alle vragen kon antwoord gegeven worden, simpelweg omdat het een unieke situatie is. Gedeputeerde Kramer benadrukte alles in het werk te stellen om een oplossing te bereiken, maar dat de middelen van de provincie en het Faunafonds bij lange na niet toereikend zijn om de schade te vergoeden.

Op vragen over hoe om te gaan met het uitrijden van mest op kale percelen zal zo snel mogelijk mogelijk duidelijkheid komen. En zaken als herstelbemesting en gevolgen voor het bemestingsplan liggen ‘al op tafel in Den Haag’ volgens Wiebren van Stralen.