Celgetal

Het tankcelgetal weerspiegelt de uiergezondheid op bedrijfsniveau. Het individueel celgetal geeft dat weer per koe. Hoe kun je het celgetal beïnvloeden en wat betekent een toename of een daling voor het management op het bedrijf. Hier vind je de relevante artikelen over het celgetal.  

Artikelen over celgetal

Beheer
WP Admin