Partner
Foto: Bayer CropScience AkkerbouwPartner

Nieuw middel tegen onkruiden in bieten

Betanal Tandem is het nieuwe middel tegen onkruiden in bieten. Het is de opvolger van Betanal MaxxPro, Betanal Elite en Betanal Power. Betanal Tandem is een SC formulering en bevat 200 g/l fenmedifam en 190 g/l ethofumesaat en past perfect binnen de LDS-onkruidbestrijding.

Met de combinatie van deze twee werkzame stoffen heeft Betanal Tandem een sterkere werking tegen lastige onkruiden. Betanal Tandembestrijdt een groot aantal onkruiden (zie werkingstabel). Zeer goed bestreden worden onder andere melganzevoet, stippelganzevoet, uitstaande melde, brandnetel, dovenetel en herderstasje.

Flexibel etiket

Naast de sterke werking heeft Betanal Tandem ook een zeer flexibel etiket. Het middel mag namelijk tot zes keer per teeltseizoen worden ingezet in een dosering van 0,5-1 l/ha. Daarnaast is het mogelijk om een hogere dosering toe te passe; maximaal drie keer per teeltseizoen in een dosering van 1-1,5 l/ha. Hiermee kun je onder lastige omstandigheden, met al grote onkruiden toch nog een goede bespuiting uitvoeren.

De dosering is afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de bieten en het onkruid. De maximale hoeveelheid die mag worden toegepast per teeltseizoen is 4 l/ha. Dat is ruimschoots voldoende om een goede onkruidbestrijding te verzekeren. Hierdoor is het middel zeer flexibel inzetbaar.

In vier toepassingen met Betanal Tandem heeft de teler de suikerbieten onkruidvrij gekregen op deze zandgrond.- Foto: Bayer CropScience

In vier toepassingen met Betanal Tandem heeft de teler de suikerbieten onkruidvrij gekregen op deze zandgrond.- Foto: Bayer CropScience

Betanal Tandem is toegelaten in suikerbieten, voederbieten en een unieke toelating in rode biet. Met een spuitinterval van slechts vijf dagen heeft het middel een uniek en praktisch toepasbaar etiket.

Combineren net metamitron en plantaardige olie

Betanal Tandem wordt altijd gecombineerd met metamitron en een plantaardige olie, zoals Robbester of Actirob B. De dosering van Betanal Tandem is gelijk aan de dosering van enkelvoudige fenmedifam (160 g/l) en Tramat 200. Per hectare wordt daarmee 25% meer fenmedifam toegepast, wat de onkruidbestrijding nog robuuster maakt.

Breed werkingsspectrum

Betanal Tandem is goed mengbaar met alle middelen die in de bietenteelt toegelaten zijn. Toegepast in LDS heeft Betanal Tandem een breed werkingspectrum. Bekijk Betanal® Tandem-Werkingstabellen herbiciden.

Beheer
WP Admin