Meting van de uitstoot van ammoniak met realtime sensoren op een melkveehouderij. - Foto: Michel Velderman AlgemeenNieuws

Nederlands-Vlaams project voor lagere uitstoot ammoniak

Nederlandse en Vlaamse varkenshouders en pluimveehouders kunnen voordeel halen uit een onderzoeksproject om de uitstoot van ammoniak uit stallen te verminderen. Het Nederlands-Vlaamse Interreg-samenwerkingsverband keurde een project goed van zeven samenwerkende Nederlandse en Vlaamse instituten.

Het samenwerkingsproject – waarin onder andere ZLTO en de Vlaamse Boerenbond betrokken zijn – kreeg kortweg de naam Rambo. De afkorting staat voor Reductie van Ammoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen.

Minder emissie op bestaande bedrijven

Het project is een “zoektocht naar milieuvriendelijke en vooral haalbare oplossingen die de stikstofuitstoot verminderen”, vertelt de West-Vlaamse gedeputeerde voor Landbouw en Visserij Bart Naeyaert. Het project is gericht op de aanpassing van bestaande gangbare pluimvee– en varkensstallen, niet op technieken die in nieuwe stallen worden ingepast.

Voor het project worden tot en met augustus 2026 op verschillende locaties tests gedaan en verschillende technieken gedemonstreerd, zoals betaalbare meetstrategieën voor de continue monitoring van luchtemissie, dagontmesting bij vleesvarkens, en zeugen en biggen in vrijloopkraamhokken. In de pluimveehouderij wordt gekeken naar de toepassing van mineralen uit klei en gesteenten.

Ondernemers kijken wat mogelijk is

ZLTO-bestuurder Arno van Son vertelt dat naast wetenschap en technologie het ondernemerschap van de veehouders bij het vinden van duurzame oplossingen een sleutelrol speelt. “We betrekken er zoveel mogelijk veehouders uit de grensregio bij en willen zeker zijn van de haalbaarheid van de onderzochte oplossingen.”

In het project werken Vlaamse en Nederlandse organisaties samen. Het zijn Inagro, Proefbedrijf Pluimveehouderij, ILVO, Boerenbond, ZLTO, De Hoeve Innovatie en Poortershaven.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin