Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Natuursubsidie voor boeren in Groningen

Tien gemeentes in Noord- en Midden-Groningen investeren dit jaar € 1,1 miljoen in landschap, natuur en biodiversiteit.

Boeren kunnen daarvoor subsidie aanvragen van 1 oktober tot en met 22 december. De focus ligt op aanleg en herstel van dijken, wierden, natuurvriendelijke oevers, poelen en kolken.

In totaal was er vanaf 2016 al € 3 miljoen beschikbaar, waarvan het eerste deel – € 1 miljoen – in 2016 volledig is besteed in Oost-Groningen. Het geld komt voor de helft voor rekening van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Beheer
WP Admin