Foto: Koos Groenewold AkkerbouwNieuws

NAK stelt telersvergaderingen uit

De keuringsdienst NAK stelt de telersvergaderingen uit.

Die worden gewoonlijk in januari gehouden. Vanwege de coronacrisis worden die verplaatst naar februari of maart, heeft de Adviesraad besloten. De raad geeft begin januari aan wanneer de telersvergaderingen worden gehouden en in welke vorm. Dan hoopt de raad meer zicht te hebben op de haalbaarheid van het houden van de telersbijeenkomsten op de traditionele manier. In de tussentijd werkt de NAK aan de mogelijkheid voor een alternatieve invulling met digitale middelen.

Op de telersvergaderingen bespreekt de NAK met pootgoedtelers of andere producenten de gang van zaken rond de keuring van uitgangsmateriaal.

Beheer
WP Admin