Foto: ANP/Novum AlgemeenNieuws

Minister verplicht elektrakeuring stallen

Landbouwminister Carola Schouten komt met nieuwe regels voor veehouderijen om stalbranden terug te dringen.

Het ministerie stelt tot doel het aantal dodelijke stalbranden en dodelijke dierlijke slachtoffers, per sector, te halveren in 2026. Schouten wil daarom een norm gaan instellen voor het maximum aantal dieren per brandcompartiment. Hoe hoog deze wordt, gaat het ministerie nog bekijken. Daarnaast gaat de minister samen met het ministerie van Binnenlandse zaken kijken naar de mogelijkheid om een maximumgrens te stellen aan de grootte van brandcompartimenten in nieuw te bouwen, en te verbouwen, stallen.

Visuele keuring stallen

Elektrakeuringen worden verplicht. Vanaf 2023 moeten alle stallen verplicht jaarlijks visueel worden gekeurd. Daarnaast moeten grotere veehouderijen iedere drie jaar verplicht een uitgebreidere, strengere elektra- en zonnestroomkeuring gaan laten doen. Voor kleinere bedrijven wordt dit iedere vijf jaar.

De regels worden strenger voor grotere bedrijven omdat hier het risico op meer slachtoffers bij een brand groter is, aldus Schouten. Grote veebedrijven moeten in de toekomst ook hun technische ruimte compartimenteren, met tenminste zestig minuten brandwerend materiaal, en hierin preventieve branddetectiesystemen installeren, zo is de intentie. Deze regel gaat ook gelden ook voor bestaande stallen. Schouten laat momenteel de financiële gevolgen, uitvoerbaarheid en eventuele ongewenste neveneffecten hiervan (bijvoorbeeld op stalklimaat), onderzoeken. Grote bedrijven moeten vanaf 2024 ook verplicht iemand aanwezig hebben die een veiligheidsmanagementcursus heeft gevolgd

Insteek van de nieuwe maatregelen is om zowel het aantal stalbranden, als het aantal dieren dat hierbij doodgaat terug te dringen. Aanleiding voor de nieuwe regels is het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) eerder dit jaar. De OvV constateerde dat de tot nu toe genomen maatregelen en actieplannen niet het gewenste effect hebben, en dat het aantal stalbranden niet afneemt.

Rol luchtwassers

De OvV benoemde in zijn rapport ook de rol die luchtwassers spelen bij verspreiding van brand. Het ministerie heeft daarom besloten per 1 januari 2022 de luchtwassers voor alle diercategorieën uit te sluiten van fiscaal voordeel via de MIA- en Vamil-regelingen.

De stuurgroep van het Actieplan Brandveilige veestallen heeft zichzelf opgeheven. De groep laat in een brief aan de minister weten de conclusies van de OvV te delen dat hun doorzettingsmacht te beperkt is om daadwerkelijk de punten uit het actieplan te realiseren. In deze groep zaten Brandweer Nederland, Verbond van Verzekeraars, Dierenbescherming en LTO Nederland. De organisaties laten de minister gezamenlijk weten dat dit niet het einde van hun samenwerking is, maar dat ze waar nodig werkgroepen zullen gaan inrichten waar partijen op specifieke acties of thema’s kunnen samenwerken.

De Dierenbescherming toont zich op Twitter verheugd op de aangekondigde maatregelen, en vindt het goed dat de minister na het vernietigende rapport van de OvV “nu eindelijk de handschoen oppakt”. Wakker Dier reageert enthousiast met: ‘Een echte doorbraak die honderdduizenden dieren een gruwelijke dood zal besparen’.

Aandacht voor kosten

LTO Nederland benadrukt in een reactie dat er oog moet zijn voor de praktische implementatie en voor de kosten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verplichting om technische ruimtes brandwerend te maken. LTO zegt de keuze om elektrakeuringen wettelijk vast te leggen te begrijpen maar vindt het onjuist dat de frequentie van de keuring afhangt van de bedrijfsgrootte en niet van het brandrisico. Het Actieplan Brandveilige Stallen van de afgelopen jaren heeft volgens LTO wel degelijk resultaat opgeleverd, maar de organisatie erkent dat er tekortkomingen zijn. Ze benadrukt dat de samenwerking niet ten einde is met de nieuwe opzet.

Reacties

 1. je bent veehouder en los van alle kosten en baten, je zorgt dat je jouw dieren een zo veilig mogelijk onder
  komen geeft! Dat heeft niks met links te maken of met welke minister dan ook!
  Het is de taak van de veehouder en de sector! Geverink en Oerlemans uitgezonderd, maar de rest had ook al lang actie moeten ondernemen. Maar nee hoor nog steeds hakken in het zand. Schande en een sector onwaardig!

  1. Je kent me niet eens en weet al helemaal niet wat ik al allemaal heb gedaan voor mijn dieren! Dat je niet begrijpt dat ik het heb over dat er op dit moment van veel te veel kanten tegelijk eisen worden gesteld die wel allemaal op te brengen moeten zijn is jouw probleem.

 2. Of dit nou goed is of niet daar wil ik het nu niet over hebben. Maar van alle kanten vraagt iedereen investeringen van de boer en niemand zie al die investeringen eens bij elkaar optellen en zichzelf realiseren dat het budget van de boer ver overtreden word. Er word gekeken naar de financiele gevolgen, maar die moeten in totaal gekeken worden met alle momentele eisen die bij de boer boven zijn hoofd hangen.

 3. Toen we heel wat jaren geleden de plek kochten waar we nu wonen zei een van de buren dat er op deze plek nogal wat werk was gedaan door ene Jack. Jack was een “Jack of all trades and master of none”. Ik heb daarop een electricien laten komen om zo veel mogelijk van electrische installatie na te lopen. Wij vonden toen drie stoppenkasten die niet geaard waren en een aantal andere fouten. In de jaren daarop heb ik zelf nog van alles aan fouten en gevaarlijke situaties gevonden en hersteld.

 4. Weer een cos(t)metisch gebaar naar de linkerkant! Een die goed is voor nieuwe kosten maar de oplossing niet zal brengen.

 5. Ben al tijdje bezig om korting te krijgen bij verzekering. Heb namelijk overal op ons bedrijf brandmelders hangen. Buiten dat het mij een gerust gevoel geeft dat ik het maximale heb gedaan is het ook iets wat een constante is aan veiligheid. Wat die keuringen betreft is en blijft het een moment opname en is vrij duur. Geef een subsidie voor brandmelders zodat je daar te gemoed komt naar de ondernemer en de drempel om daar in te investeren kleiner maakt. Ik geloof hier meer in dan al die andere zaken ,want dat vergt ook weer meer administratie terwijl een jaarlijks onderhoudsrapport van je brandmelders ook voldoende is en betaalbaar blijft.

 6. En wat te denken van ratten en muizen die op sommige bedrijven( bio en via uitlopen ed) heel makkelijk de stallen in kunnen komen. Dat zijn grote boosdoeners die graag aan de kabels vreten. En die moet je met een kooitje vangen en dan verder op weer loslaten.

 7. Hoeveel ligboxenstallen zijn er de afgelopen jaren in brand gevlogen en hoeveel koeien zijn daarbij verbran?
  Voor welk probleem is dit een oplossing?

Beheer
WP Admin