<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Minder aanvragen maar meer geld voor wildschade

In 2015 heeft het Faunafonds 3.508 aanvragen voor schadevergoeding door wild ontvangen. Dat zijn er 1.252 minder dan in 2014. Het totaal uitgekeerde bedrag nam toe naar ruim €19 miljoen, ten opzichte van €15 miljoen in 2014.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2015. Deze daling van het aantal aanvragen is met name te verklaren door de invoering van het behandelbedrag per 1 oktober 2014. Een grondgebruiker kan hierdoor pas een schadevergoeding aanvragen nadat eerst €300 (hoogte behandelbedrag) aan het Faunafonds is overgemaakt.

Meeste aanvragen uit Friesland

In Gelderland en Noord-Holland daalde het aantal aanvragen het sterkst. De meeste aanvragen kwamen in 2015 uit Friesland, 1069 stuks. In Noord-Holland werden 783 aanvragen gedaan, gevolgd door Gelderland met 477 aanvragen. Flevoland kreeg 17 aanvragen voor vergoeding voor wildschade.

Aantal ontvangen tegemoetkomingsaanvragen per provincie


Bron: Faunafonds

Ganzen richten meeste schade aan

Uit het jaarverslag blijkt ook dat ganzen nog steeds grote schadeaanrichters zijn, met name aan graslanden. Zo’n 90% van de tegemoetkomingsbedragen die het Faunafonds jaarlijks uitkeert, komt op het conto van ganzen. Met name de grauwe ganzen (€8,6 miljoen), kolganzen (€4,5 miljoen) en brandganzen (€3,6 miljoen) hebben een belangrijk aandeel hierin.

Het aantal bezwaarschriften tegen het afwijzen van schadevergoeding is in 2015 gedaald naar 157.

Verleende tegemoetkoming per diersoort


Bron: Faunafonds

Beheer
WP Admin