AkkerbouwAchtergrond

Middel besparen door gebruik van Loofdoes

Dick Werkman is een van de genomineerden voor de titel beste gewasbeschermer 2014

Dick Werkman runt samen met zijn ouders, en jongere broers Johan, Rienko en Peter een akkerbouwbedrijf dat gespecialiseerd is in pootgoed. Het areaal pootgoed bedraagt 125 hectare. Dick rondde in 2001 de Has in Dronten (Fl.) af en kwam toen in het ouderlijk bedrijf. De spuit is een getrokken Amazone UX 4200 Super.

Werkman maakt geen gebruik van een BOS-systeem, maar wel van Gewis. De akkerbouwer houdt rekening met het weer, toch spuit het wekelijks tegen phytophthora. Met droog bestendig weer kan zou de spuitinterval opgerekt kunnen worden, maar de luizenbestrijding vergt toch een strak spuitinterval. Hij spuit dan tegelijkertijd toch tegen phytophthora, maar dan in een lagere dosering. Tegen luizen spuit Werkman het liefst met Teppeki, ook in granen, omdat Teppeki natuurlijke vijanden spaart en hij de indruk heeft dat luizen ‘schrikken’ van een pyrethroïde, en na de bespuiting nog snel naar een naburig pootgoedperceel springen en het blad aanprikken. Om op middel te besparen, spuit hij het loof dood met een Loofdoes. In plaats van 2,5 liter Finale per hectare is maar 1,5 liter nodig.

De akkerbouwer spuit met leidingwater. Oppervlaktewater gebruikt hij niet vanwege de kans op bruinrot. Het bronwater is er te zout.

Werkman heeft twee percelen tegen de dorpskern aanliggen. Om overlast te voorkomen spuit hij die percelen alleen door de weeks of als de wind van het dorp afstaat. ,,Maar hier zijn nog geen Drentse taferelen,” vertelt Werkman, doelend op de leliediscussie in Drenthe.

Het bedrijf is deelnemer van Veldleeuwerik. Om te verduurzamen is het aandeel groenbemester in het bouwplan flink vergroot. Ook heeft het bedrijf afgelopen jaren deelgenomen aan vogelbescherming, waarbij vrijwilligers van de agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk nesten van weidevogels markeren.

 

Naam: Dick Werkman (36) Plaats: Bierum (Gr.) Bedrijf: samen met broers een akkerbouwbedrijf van 300 hectare in Eenrum (Gr.) met pootgoed, suikerbieten, graszaad, uien en granen.

Beheer
WP Admin